Och det är ett lika hemskt som oacceptabelt konstaterande.

Vi får aldrig hamna i en situation där vi ser ett mönster som ”naturligt” eller ”acceptabelt”. Bakom de prosaiska siffrorna i årsrapporten finns människor vars hela tillvaro rasat samman och vi måste reducera olycksfall och sjukfall till ett absolut minimum.

Siffrorna är från 2015, alltså när Alliansens budget fortfarande styrde. Antalet allvarliga arbetsolyckor låg då på en jämn hög nivå, 2,5 olycka på tusen anställda, och hela gruppen arbetsskador, både lätta och svårare, ökade även detta år som under alliansens tidigare år vid makten.

Också långa sjukfall fortsatte att öka 2015, främst inom kommunal- och landstingssektorn. Här finns dock den enda något positiva siffran i årets rapport. Det är att de långa sjukfallen inom privat sektor minskade något 2015 även om andelen psykiska diagnoser ökade i både privata sektor och i kommunal och landstingssektorn.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sjösatte i början av 2016 en omfattande och ambitiös plan för en bättre arbetsmiljö efter alliansårens katastrofår.

Förhoppningsfullt kommer nästa års rapport att bli ljusare.