Från 1 juli i år kan fler få extratjänster, det efter att regeringen under onsdagen meddelade att de förändrar regelverket.

Nu ska långtidsarbetslösa och nyanlända även kunna få extratjänst inom viss kulturell verksamhet, i idrottsföreningar, i trossamfund och i ideella föreningar för arbete med social hjälpverksamhet. Beslutet tas för att fler ska få ett arbete, skriver regeringen.

Extratjänsterna riktar sig till långtidsarbetslösa och nyanlända och innebär att den anställda blir en extra resurs till ordinarie personal. Arbetsgivaren får full subvention av lön och arbetsgivaravgift i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

Vissa krav ställs för att extratjänster ska bli aktuellt på de nya områdena. Bland annat att den kulturella verksamheten inte främst är kommersiellt finansierad och att idrottsföreningar har allmännyttiga ändamål.

Det vallöfte som Socialdemokraterna gav inför valet 2014 har långt ifrån infriats. Löftet var 25 000 extratjänster i vård och omsorg och 6 000 extratjänster i skolan. Enligt Arbetsförmedlingens siffror pågick i slutet av april i år 3 214 anställningar i form av extratjänster. Det är några hundra mer än vad regeringen räknat med för 2017.

Enligt myndighetens prognos från i maj räknar man med närmare 20 000 extratjänster i slutet av 2019. ”Det har varit ett tidskrävande arbete och omfattande dialoger med kommuner för att få fram platser för extratjänster”, står det i Arbetsförmedlingens prognosrapport. Där konstateras även att samverkan med kommunerna har utvecklats positivt, men att platserna inte ökat i önskad omfattning.

Den 1 december 2016 ändrades reglerna så att arbetsgivare får 100 procents lönekompensation i stället för tidigare 75 procent. Det har haft positiva effekter på antalet extratjänster, anser myndigheten.

Extratjänster infördes i november 2015 för yrken i välfärden. Tjänsterna har lyfts som viktiga i avvecklingen av Fas 3, det sista skedet i jobb- och utvecklingsgarantin för långtidsarbetslösa.

I fjol träffade SKL och Kommunal en överenskommelse om extratjänster, något som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tidigare lyft i en intervju med SVT som viktigt för att få fram fler extratjänster.