Den mest uppriktiga självförnekelsen i vår privatiserade skolbransch stod i veckan Berghs School of Communication för. Många elevers examensarbeten är så usla att de måste gömmas, anser skolan, och inte ställas ut för vare sig föräldrar eller någon annan.

Denna drastiska sågning borde naturligtvis följas av att Berghs förklarar att skolans lärare varit så inkompetenta att de inte har lyckats lära eleverna någonting. Två år av dyr utbildning på Berghs är därmed bortkastade på grund av skolans lärare.

Men nu är det inte så de säger utan de skyller på eleverna, allt som skolan misslyckas med är elevernas eget fel, säger de. Och tyvärr är det ingen ny linje.

Det är fler skolor som skyller det egna misslyckandet på eleverna, uppenbart fostrade av den tidigare skolministern Jan Björklunds ”ta av dig kepsen-retorik”, i stället för i kunskapspedagogik.

Men visst finns alternativ. I Jens Billeskolan i skånska Bjuv förklarade rektor Sven Wolt för några år sedan att eleverna skulle få en ”optimal kunskapsresa” i stället för att bli skyllda på. Och på några år hade han vänt elevernas kunskapsutveckling till den bästa i Skåne.

Sorgligt nog verkar många privat drivna skolor inte ha några ambitioner att följa efter. Det är ju billigare att skylla på eleverna.