Att ha tjur är populärt bland svenska mjölkbönder, då man både spar pengar på att slippa inseminera och inte själv behöver lägga tid på att hålla koll på när korna är brunstiga och kan bli dräktiga.

Men tjurarna innebär också risker, visar en ny rapport från forskningsinstitutet Rise.

Mellan åren 2010 och 2016 skedde det i genomsnitt 52 olyckor med nötkreatur per år. I drygt åtta av dessa var tjurar inblandade och tjurolyckorna var ofta allvarliga och ledde till lång sjukfrånvaro.

I flera fall har olyckorna också lett till döden. Under de sju granskade åren skedde i genomsnitt 0,86 olyckor per år med dödlig utgång där tjurar var inblandade.

Enligt Cecilia Lindahl vid forskningsinstitutet Rise, som har skrivit rapporten, är det oklart om antalet gårdar med tjur ökar i Sverige. I dag har dock ungefär var femte född mjölkraskalv kommit till genom naturlig betäckning så användning av tjur är utbrett, enligt henne.

– Vi har ingen statistik för de sista två åren så vi vet inte. Men om man pratar med de rådgivare som är ute på många gårdar så har de haft en känsla av att det har ökat med tjur. Det skulle också kunna vara logiskt med tanke på att det varit ganska pressat ekonomiskt för lantbrukarna.

Klart är i alla fall att risken för olyckor ökar på de gårdar som har tjurar. I intervjuer med bönder framkommer att stress är en viktig orsak till olyckorna.

– När man själv känner sig stressad kan man första driva tjuren fortare och då bli tjuren också stressad, säger Cecilia Lindahl.

På många av gårdarna fanns också brister i rutiner kring hanteringen av tjurarna, visar rapporten.

– De flesta sa att de hade uttalade rutiner, men det visade sig att det oftast handlade om att alltid vara två och att ha en reträttväg när man hanterar tjuren. Det är i sig bra men vi tycker inte att det räcker. Vi vill se att man har en tydlig arbetsplan för olika moment, när man till exempel ska skilja av tjuren så att alla gör på samma vis. Då blir tjuren van och lär sig rutinerna och man minskar risken att ta genvägar, vilket ökar säkerheten, säger Cecilia Lindahl.