LÄS OCKSÅ Ingen tar ansvar för arbetsmiljöriskerna

Cykelbudet Carlos Gomes jobbade på Foodora vars cykelbud levererar mat från restauranger via en app. Han fick sparken från företaget via sms efter att krävt sin sjuklön och riktade sedan skarp kritik mot företagets arbetsmiljö i Arbetet. Foto: Jessica Gow/TT (bilden är ett montage)

App-jobb

• Att organisera arbete via digitala, internetbaserade plattformar – ofta telefonappar – blir allt vanligare. Tjänster som Uber, Urb-it, Foodora och Airbnb konkurrerar i dag med traditionella taxi-, leverans- och hotellföretag.
• Tjänsterna varierar stort och det är stor skillnad på hur involverad själva app-företaget är i styrningen och planeringen av arbetet.
• Enligt en undersökning från hösten 2016 hade cirka 4,5 procent av de tillfrågade någon gång försökt få uppdrag via olika digitala plattformar – av dem hade 56 procent faktiskt utfört sådant arbete, det motsvarar ungefär 152 000 svenskar.
• De flesta jobben rörde data och it, men ekonomi/juridik, kulturuppdrag samt transport av varor och personer är också stora kategorier. De flesta har inte jobben som sin huvudsakliga sysselsättning och unga och utlandsfödda är överrepresenterade som uppdragstagare.

Risk: oförutsägbarhet

• Oförutsägbarheten i uppdragen kan föra med sig både stress och otrygghet. Ofta finns också betygsättningssystem inbyggda i apparna vilket kan bidra till stressen.
• Arbetsmiljöverket har också svårt att utöva tillsyn över personer som arbetar både mobilt och skiftande i tid. Det är också svårt att veta vem som egentligen är arbetsgivare när flera parter än två är inblandade.

LÄS OCKSÅ Fick sparken via sms efter kontakt med facket

Trots att egenanställningsbolaget sa att hon hade rätt till a-kassa blev Kajsa Alman skyldig att betala tillbaka 30 000 kronor, berättade Arbetet den 17 februari (nr 6/2017). Egenanställdas rätt till a-kassa är ofta ett lotteri som avgörs fall till fall. Foto: Anders Wiklund/TT

Egenanställning

• Egenanställda är frilansare som i relation till sina uppdragsgivare fungerar som egna företagare. Rent formellt är de anställda av så kallade egenanställningsföretag som sköter faktureringen och som själva menar att de tar ett arbetsgivaransvar.
• Fenomenet dök upp i Sverige i början av 1990-talet men har formligen exploderat de senaste åren. Enligt en undersökning från egensanställningsbranschen hade sju egenanställningsföretag totalt 18 566 anställda under 2015. Antalet hade mer än fyrdubblats sedan 2011.
• De flesta egenanställda kombinerar frilansandet med ett annat jobb, studier eller pensionsutbetalningar.

Risk: hamnar mellan stolarna

• Det kan vara svårt för Arbetsmiljöverket att slå fast vem som bär ansvar för arbetsmiljöfrågor. Är det uppdragsgivaren, egenställningsföretaget eller ingen alls.
• Den anställde kan också hamna mellan stolarna i olika trygghetssystem. Arbetet har tidigare berättat att det är en bedömning från fall till fall om egenanställda har rätt till A-kassa mellan uppdrag eller ej.

LÄS OCKSÅ Fick betala tillbaka 30 000 till a-kassan

– Det skulle vara fantastiskt att äntligen kunna leva på sin lön, sade undersköterskan Jenny Lestar till Arbetet i mars förra året. Då arbetade hon i Norrköping som timvikarie på två kommunala hemtjänster, och ett kommunalt äldreboende. Problemet: Hon visste aldrig när hon skulle få jobba nästa gång. Foto: Henrik Witt/TT

Tidsbegränsad anställning

• Tidsbegränsade anställningar har, enligt utredningen, inte ökat särskilt mycket de senaste åren. 17,2 procent av samtliga anställda i Sverige hade en tidsbegränsad anställning år 2015.
• Hur anställningarna ser ut har dock ändrats. Vikariat har blivit färre samtidigt som anställningsformen allmän visstid, som infördes 2007, har blivit vanligare.
• Tidsbegränsade anställningar är vanligare bland arbetare än tjänste-män och också vanligare  bland utlandsfödda. Fler kvinnor än män arbetar på en tidsbegränsad anställning och nästan 20 procent av alla med en tidsbegränsad anställning jobbar inom vården och omsorgen. Betydligt färre visstidsanställda är med i ett fackförbund än de som har en fast anställning.

Risk: oro som kan leda till psykisk ohälsa 

• Tidsbegränsat anställda löper större risk för psykisk ohälsa än fastanställda. En majoritet av de tidsbegränsat anställda skulle också hellre ha en tills-vidareanställning om de kunde välja. De osäkra förhållandena kan leda till en oro för framtiden. Men även fastanställda på arbetsplatser där det finns många tillsvidareanställda mår sämre, enligt en undersökning av Handels.

LÄS OCKSÅ ”Jag kan inte tacka nej till helger och kvällar”

Var tredje arbetare på ABB i Ludvika är bemanningsanställd, berättade fackliga företrädare för Arbetet den 20 januari. De menar att inhyrningen har spårat ur och var beredda att strejka för att få bort anställningsformen. Foto: Linus Sundahl-Djerf

Bemanningsjobb

• De bemanningsanställda ökar stadigt i Sverige. År 2016 var 154 100 personer anställda av ett bemanningsanställningsföretag, nästan 30 000 fler än tio år tidigare. Andelen bemanningsanställda av det totala antalet arbetande har också ökat något. Från 1,3 procent 2007 till 1,6 procent 2016.
• Just nu genomför Arbetsmiljöverket en granskning av bemanningsbranschen. Den ska redovisas för regeringen den 1 juni 2018.

Risk: farliga uppdrag

• Sverige sticker ut genom att man här kan ha en fast anställning också som bemanningsanställd. Trots det upplevs branschen som otrygg. Bemannings-anställda är överrepresenterade i yrken och branscher med riskfyllda arbetsförhållanden. Det är också vanligare att bemanningsanställda tilldelas arbetsuppgifter där den fysiska arbets-miljön är sämre, om man jämför med ordinarie anställda.
• Det kan uppstå samordningssvårigheter kring arbetsmiljöfrågor i bemanningsbranschen. Vem har till exempel ansvar för en bemanningsanställds introduktion och utbildning och vem har ansvar för rehabilitering vid sjukdom och skador?

LÄS OCKSÅ Var tredje arbetare inhyrd på ABB