Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Den svenska arbetsmarknaden får ett högt betyg i samband med att EU-kommissionens rekommendationer till unionens alla länder.

Sverige ligger i toppklass då de kommer till andelen som har jobb eller pluggar. Den svenska sysselsättningsgraden på 81,2 tillhör en av EU:s allra högsta. Vi har också en av unionens lägsta långtidsarbetslöshet.

Men det finns även baksidor på den svenska arbetsmarknaden. Migranter som är födda i länder utanför EU, särskilt kvinnor,  har betydligt svårare att få jobb än svenskfödda, skriver EU-kommissionen som också höjer ett varnande finger för en växande utbildningsklyfta.

Ekonomin ser dock fortsatt ljus ut och statsskulden tros sjunka till 39,5 procent av BNP i år och ändå ned till 31,4 procent år 2020, vilket är en låg skuldnivå jämfört med många andra länder.

En varning riktas dock mot en allt mer riskabel utveckling på svenska bostadsmarknaden. Stigande bostadspriser och en hög belåningsgrad ökar risken för en bostadskrasch, vilket EU-kommissionen varnat för i flera år.

Rekommendationen till Sverige är att minska hushållens höga belåningsgrad genom att bland annat successivt trappa ned ränteavdraget och skapa en bättre fungerande hyresmarknad.