LÄS OCKSÅ Fastigheter har aldrig varit så dyra som i dag

Fel i tvättstugan eller stopp i avloppet? Ring LO. Det kan bli verklighet för många i framtiden.

I våras genomförde nämligen LO:s nystartade bolag Bantorget Hyresbostäder sitt första köp. Det handlar om 166 lägenheter som byggs av företaget Riksbyggen i Kalkbrottet i Malmö, där de första bostäderna väntas vara inflyttningsklara hösten 2017.

Enligt Erik Spernaes, vd för Bantorget Hyresbostäder, är målet dels att få till fler hyresrätter i Sverige, dels att satsa LO:s pengar på ett sätt som ska ge en stabil avkastning.

– Vi har en tydlig strategi med LO:s fastigheter. Generellt handlar det om att skapa stabila kassaflöden för LO och inte vara beroende av börsen, säger han.

Hittills har man alltså bara gjort en affär. Enligt Erik Spernaes diskuteras just nu ett köp till.

– Men där kan jag inte berätta mer i nuläget. Vi ska försöka göra det här så noggrant vi kan och vi tittar väldigt noga innan vi köper.

Enligt honom har det nybildade bolaget, som ägs till 25 procent av LO och till 75 procent av sju LO-förbund, en investeringskapacitet på mellan 2 och 2,5 miljarder kronor.

– Vi har en ganska försiktig syn på belåning och vill inte belåna oss mer än 50 till 55 procent max, säger han.

Malin Ackholt är styrelseledamot i Bantorget Egendom och ordförande i HRF, ett av de sju förbunden som är med och investerar i hyresrätterna tillsammans med LO.

– Vi i HRF har under en längre tid drivit frågan att det byggs för lite hyresrätter. Vi försöker hitta placeringar som gynnar frågor vi tycker är viktiga, säger hon.

Vad är viktigast för valet av investering, inkomsterna eller hyresrätterna?
– Det är klart att vårt uppdrag är att få avkastning på våra investerade pengar. Men de investeringar vi gör ska finnas inom ramen för vårt väldigt strikta regelverk.

I rapporteringen kring det nya bolaget och den nya inriktningen har det hävdats att pengar från LO:s försäljning av merparten av ägandet i Aftonbladet, omkring 1,2 miljarder, ska användas till bostadsköpen.

Pengarna hamnade efter köpet i bolaget LO Media, som senare bytte namn till Bantorget Förvaltning, moderbolaget till bolaget Bantorget Egendom som i sin tur äger Bantorget Hyresbostäder.

Men enligt Kjell Ahlberg, tidigare ekonomichef på LO och nu vd för Bantorget Förvaltning har inga pengar från moderbolaget skjutits till för bostadsköpen.

– Pengarna som kom från Aftonbladets försäljning har, förutom att man skjutit in pengar till LO:s ordinarie verksamhet, gått till uppstarten av LO Mediehus, Politism och Dagens Arena. Det har inget med det här att göra. Pengarna för bostadsköpen kommer från Bantorget egendom och externa medel, säger Kjell Ahlberg och syftar med externa medel på lån och investeringar från de andra sju LO-förbunden som är involverade.

Varför har man från LO:s sida valt att satsa på hyresrätter?
– Det är en attraktiv tillgång och fyller ett socialt behov.

Fastighetspriserna är rätt höga just nu. Det är inget som har gjort er avskräckta?
– Det är klart att vi väger in priset. Men det här är ett långsiktigt engagemang, säger Kjell Ahlberg.

Att ha LO som hyresvärd är dock inte något helt nytt. Det visar Arbetets kartläggning av de många olika fastigheter som organisationen äger redan i dag.

I Stockholm finns, utöver LO-borgen, en rad kontors- och bostadsfastigheter runt Norra bantorget i Stockholm som LO har ägt under en längre tid – och faktiskt två helt vanliga hyreshus på ön Stora Essingen i Stockholm. LO äger också en kontorsfastighet i Bryssel där LO, TCO och Saco har sitt Brysselkontor.

Lite mer okänt är kanske att LO också är en stor hotellägare. Till exempel äger man Örenäs slott utanför Landskrona, där man också driver hotell- och konferensverksamhet. LO är majoritetsägare i hotellet Riva del Sole i italienska Toscana med TCO och KF som minoritetsägare. Dessutom äger LO, via bolaget Västerkulla hotell, ytterligare 13 hotellfastigheter runt om i Sverige där flera stora hotellkedjor driver sina verksamheter.

– Där äger vi hälften tillsammans med Östersjöstiftelsen. Det handlar om starka, kända varumärken där Nordic Choice är vår största hyresgäst. Där har vi stabila och långsiktiga kassaflöden, till skillnad från i markutvecklingen, säger Erik Spernaes.

Markutvecklingen är en annan, lite mer okänd, del av LO:s fastighetsinnehav. Konceptet är att ta fram detaljplaner för obebyggd och oplanerad mark i närheten av Stockholm och sedan sälja av till byggbolag. Totalt är LO delägare i ett flertal projekt i Stockholmsområdet som i framtiden kan resultera i omkring 6 000–8 000 bostäder. Men de ska alltså inte ägas av LO utan säljas vidare.

– Bland annat handlar det om marken kring Runö kursgård som LO ägt sen 70-talet. Där håller vi på med ungefär 1500 lägenheter, säger Erik Spernaes.

Blir det hyresrätter?
– Det är klart att det kan bli hyresrätter men inte i vår regi. Men jag kan tänka mig att de vinster vi gör i markutvecklingsprojekten kan återinvesteras i hyresrätter, säger Erik Spernaes.

Fastigheter som LO äger

• LO-borgen

• 13 hotellfastigheter runt om i Sverige som LO äger tillsammans med Östersjöstiftelsen. I fastigheterna driver flera stora hotellkedjor sin verksamhet med Bantorget Egendoms dotterbolag Västerkulla hotell som fastighetsvärd.

• Fyra kontorsfastigheter i centrala Stockholm, samt ett stort garage (som LO äger till 51 procent).

• Två bostadsfastigheter i centrala Stockholm och två flerfamiljshus på Stora Essingen.

• En kontorsfastighet i Bryssel.

• Museifastigheten Strykjärnet i Norrköping där Arbetets museum ligger. (Ägs till 75 procent av LO)

• Örenäs Slott som LO:s bolag driver i egen regi och som fungerar som konferensanläggning och hotell.

• Riva del Sole, semesteranläggning i Italien (ägs till 68 procent av LO).

• Markutvecklingsprojekt för mellan 6 000 och 8 000 bostäder i bland annat Österåker, Tumba, Värmdö, Åkersberga, Sigtuna, Upplands Väsby, Botkyrka och Ekerö. De olika bolagen ägs gemensamt av LO och olika byggföretag.

• Företaget Bantorgets hyresbostäder som just nu äger 196 lägenheter i Kalkbrottet i Limhamn men kan investera i hyresrätter för totalt 2,5 miljarder kronor i framtiden. Ägs till 25 procent av LO och till 75 procent av sju LO-förbund.