Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Minst en tredjedel av kontinentens 54 länder har gjort betydande framsteg för att förbättra invånarnas hälsa, utbildningsnivå och levnadsstandard.

Rwanda, Ghana och Liberia har lyckats bäst med fattigdomsbekämpningen sedan 2005, skriver ADB.

Fem länder lägger minst sex procent av BNP på utbildning: Sydafrika, Ghana, Marocko, Moçambique och Tunisien.

Genomsnittet för EU var 4,9 procent under 2013, enligt Världsbanken.

Nästan hälften av Afrikas 1,2 miljarder invånare räknas som fattiga. Strax över hälften saknar tillgång till elektricitet i bostaden.

Den ekonomiska tillväxten spås till 3,4 procent under 2017, jämfört med de 2,2 procent som ekonomin växte med under fjolåret.

Alla länder i Afrika är medlemmar i ADB. Sverige är ett av de 26 medlemsländerna utanför Afrika.

TT