Någon behandling för svårigheterna ges inte på logopedmottagningen. Oftast handlar det om barn och då är det upp till skolan att anpassa undervisningen när diagnosen ställts.

Sofia Grunér brukar träffa barnet som fått diagnosen tillsammans med skolpersonal. När det känns tydligt att det kommer att bli bättre för barnet efter ett sådant möte går hon hem med extra lätta steg.

Första gången hon träffar en patient är i mottagningsrummet på logopedmottagningen i Upplands Väsby. I bokhyllan hänger barnteckningar där hon tackas för hjälpen. Patienterna får slå sig ner vid ena sidan om ett svart bord. De flesta arbetsdagar börjar med att Sofia Grunér möter någon så, ibland vuxna men oftast barn i mellanstadieåldern.

– En hel utredning tar tre till fyra timmar, säger hon.

Den vars svårigheter utreds kan till exempel få läsa upp ord medan Sofia Grunér klockar med ett litet tidtagarur, samt noterar fel i läsningen. Ofta får patienten visst besked om resultatet direkt efter utredningen, sedan ges mer detaljerad återkoppling via telefon och i möten.

– Antingen brukar det vara en befrielse eller så är det en sorg, säger Sofia Grunér.

Ofta uppfattar hon att det är en lättnad att få en förklaring, att få höra att svårigheterna varken beror på bristande intelligens eller på att man tränat för lite.

– Många med dyslexi har tränat väldigt mycket, då kan det nog vara skönt med en förklaring, säger hon.

Hon brukar också berätta att många kändisar har dyslexi, kungen till exempel.

Sedan kommer steget att lämna över till skolan.

Sofia Grunérs råd till pedagogerna kan till exempel handla om att elever bör få lyssna på böcker i stället för att läsa.

– När det gäller skrivandet kan det handla om att få göra prov muntligt.

Sofia Grunérs kollegor på mottagningen hjälper barn med tal- och språksvårigheter, vuxna som fått talet påverkat av stroke och personer med svälj-, stamnings- eller röstproblem. Bredden, att det går att rikta in sig på olika svårigheter, är en av de fördelar hon ser med yrket.

 

Om Sofia Grunér

Gör: Arbetar som logoped, främst med dyslexiutredningar.

Ålder: 33 år.

År i yrket: Åtta.

Bäst med yrket: Att träffa alla barn och vuxna, och att yrket är så brett.

Sämst med yrket: Att det blir mycket skrivarbete i utredningarna.

Om Logopeder

Lön: Medellön 2015 var 31 700 kr per månad.

Utbildning: Fyraårig utbildning finns på sex orter. Legitimation krävs för att arbeta som logoped.

Arbetsmarknadsläge: Just nu balans, antalet sökande motsvarar behovet.