Fastighets varslar om strejk efter att förhandlingarna om nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Pacta har strandat. Pacta är en arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och företag som tillämpar kommunala avtal. Strejken rör anställda på sju kommunala bostadsbolag som bedriver fastighets- och boendeservice.

Enligt Fastighets handlar konflikten om krav på att lägstalönerna ska öka med samma krontal som utgående löner.

– För vår del är det viktigt att ha kollektivavtal som bidrar till konkurrens på samma villkor och har motsvarande kostnader som andra i branschen, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Varslet omfattar sju företag i landet, Borås, Malmö, Jönköping, Karlstad, Södertälje, Växjö, Kristianstad och träder i kraft den 1 juni 06:00 om inget nytt avtal kommit till innan dess.