– Vi har lyckats stoppa arbetsgivarens möjlighet att obegränsat lägga ut restid för våra medlemmar. Våra medlemmar kommer nu få chansen att leva ett normalt familjeliv och en väsentligt bättre arbetsmiljö, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko, i ett pressmeddelande.

Konfliktfrågorna på detta avtalsområde har främst handlat om restid och låglöne- och jämställdhetssatsningar. Seko anser att förbundet nu fått igenom viktiga förbättringar på detta område.

– Man kan inte längre ha arbetsdagar på uppåt 15 timmar om dagen, säger Valle Karlsson.

Sekos krav på en jämställdhetssatsning med en minimilön på 20 000 kronor i månaden efter två års yrkeserfarenhet har Almega nu accepterat. Förbundet menar att detta krav gynnar framför allt kvinnor på kundtjänst och butiker.

Även Almega är nöjda med det nya avtalet.

– Vi har tecknat ett nytt treårigt avtal med ett avtalsvärde på 6,3 procent, vilket ligger väl inom märket. Vi har gemensamt, parterna emellan, tagit ansvar för att undvika en konflikt inom telekomsektorn. En strejk som hade kunnat få stora konsekvenser, inte bara för företagen och deras kunder, utan också för samhället i stort, säger David Mothander förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, i ett pressmeddelande.

Ytterligare fakta om uppgörelsen:

• Avtalet är i nivå med det så kallade märket, alltså 6,5 procent på 3 år.
• Avtalet är ett 35 månaders avtal, 2017-05-01 – 2020-03-31.
•  0,4 procent avsätts för pensioner.

Klara avtal 2017

Nytt järnvägsinfrastrukturavtal klart

Tre byggavtal klara

Tågstrejken uteblir – nytt avtal klart för Seko och Almega

Nytt avtal klart mellan Fastighets och Almega

6,5 procent även till bemanningsanställda

Transportavtalet klart

Fastighetsavtal klart – strejken uteblir

Nytt byggavtal klart

Nytt installationsavtal på plats

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal