– Det viktigaste är att vi genom konstruktiva förhandlingar lyckades undvika en strejk på telekomområdet som hade kunnat få väldigt allvarliga konsekvenser, säger David Mothander, förbundsdirektör på Almegaförbundet IT- och Telekomföretagen.

– Det andra som är viktigt från vår sida är att vi fick en överenskommelse som håller sig inom industrins märke. Det tredje jag tycker är glädjande är att vi lyckades hitta en bra lösning på både låglönesatsningen och restidsvillkoren, fortsätter han.

Strejken var varslad till att bryta ut klocka 14.00 på torsdagen, men ett avtal tecknades sent på onsdagskvällen.

Sekos ombudsman P-O Fällman säger att en av de viktigaste delarna är att man fått en dubbel låglönesatsning. Dels har man fått igenom det LO-gemensamma kravet på att alla löner under 24 000 ska räknas som att de låg på 24 000 när potten beräknas. Dels införs en ny minimilön för dem som har jobbat i minst i två år.

– Efter två års yrkeserfarenhet ska man ha minst 20 000 kronor. Det träffar framför allt våra kvinnliga medlemmar som jobbar i telebutiker eller i kundtjänst. Så den delen känns väldigt bra, säger P-O Fällman.

– Och så har vi försökt bringa ordning i restidsfrågan och lagt grunden för att man inte kan missbruka restid på samma sätt som tidigare, fortsätter han.

I restidsreglerna införs nya begränsningar av hur mycket man kan behöva resa för jobbet. Seko har krävt detta utifrån att fälttekniker fått tillbringa fritid i bilen då de haft långt till kunder.

– Vi har inte nått ända fram, men är väldigt nöjda med att ha tagit ett första steg, säger P-O Fällman.

Avtalsvärdet är 6,3 procent på tre år. Det motsvarar industrins 6,5 procent men hålls nere två tiondelar av att avtalet är 35 månader långt, medan industrins är 36. Enligt P-O Fällman innebär dock låglönesatsningen att avtalets totala värde i praktiken blir något högre.

– LO:s insamlingsmodell per definition ger ju olika. Har man fler arbetstagare som tjänar under 24 000 kronor så ger ju den en högre procentsats på det avtalsområdet.

Liksom på andra avtalsområden uppger däremot Almega att hela avtalets värde ryms inom 6,3 procent (motsvarande 6,5 procent i industrins avtal).

– Det handlar ju om att fördela resurser. Den fördelning vi nu är överens om rymmer de här bitarna också, säger David Mothander.

Trodde du i går morse att ni skulle lyckas undvika strejk?
– Det måste man ju alltid tro om man ska förhandla.

P-O Fällman var mer tveksam.

– Vi hade riggat fullt ut för att gå in konflikt, vi var nog inställda på att det skulle bli konflikt. Men så sent i går kväll fick vi de sista bitarna på plats. Så det känns bra, säger han.

Avtalet omfattar ungefär 4 500 av Sekos medlemmar. Inom avtalsområdet finns bland annat fälttekniker, administrativ personal och personer som säljer telefoner och abonnemang i butik.

Klara avtal 2017

Nytt järnvägsinfrastrukturavtal klart

Tre byggavtal klara

Tågstrejken uteblir – nytt avtal klart för Seko och Almega

Nytt avtal klart mellan Fastighets och Almega

6,5 procent även till bemanningsanställda

Transportavtalet klart

Fastighetsavtal klart – strejken uteblir

Nytt byggavtal klart

Nytt installationsavtal på plats

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal