Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Antalet förlorade arbetsdagar var i fjol knappt 6 600, till skillnad mot 2015 då de räknades till närmare 109 000. Under samma år genomfördes också 163 strejker, konstaterar finska Statistikcentralen.

Läs fler globala nyheter –följ oss på Facebook

Av fjolårets 69 konflikter och strejker var närmare hälften hemmahörande i  tillverkningsindustrin och en tredjedel från transport- och lagersektorn.

Drygt 7 200 anställda finnar deltog i fjol i landets strejker. Anledningen till det låga talet var att det var få avtal som löpte ut på arbetsmarknaden. Till hösten börjar nästa stora avtalsförhandling vilket troligtvis medför fler strejker.