Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Foto: Colourbox

Taggtrådsstängsel och murar har också blivit lönsamma affärer för företagen i säkerhetsbranschen.

Oron för terrordåd, ett hårdnade politiskt klimat kombinerat med att det finns allt fler ”superrika” i världen har drivit på branschen som idag omsätter 1700 miljarder kronor årligen och beräknas växa till 2200 miljarder kronor år 2020, skriver tidningen The Guardian.

Uniformerade säkerhetsvakter har blivit ett allt vanligare inslag i gatumiljöer runt om i världen.

I vissa länder, som Sydafrika, är branschen blommande. Där finns 500 000 säkerhetsvakter, vilket är dubbelt så många som antalet poliser och militära vakter.

Branschen växer kring 6 procent per år, enligt uppgifter från marknadsundersökningsföretaget Freedonia Group. I Kina, Indien och utvecklingsländer i Asien expanderar företagen mest.

– Den privata säkerhetsbranschen har blivit så omfattande att människor knappt tänker på det längre. Det finns vakter överallt, säger samhällsvetaren Rita Abrahamsen, professor på universitet i Ottawa, Kanada, till The Guardian.

– I vissa länder är säkerhetsbranschen den enda växande delen av ekonomin, fortsätter hon.

I fler än 40 länder finns det fler säkerhetsvakter anställda än poliser, däribland USA, Kina, Storbritannien.

Branschens största företag är G4S som har en halv miljon anställda.

Att säkerhetsindustrin nu växer globalt har fått flera politiker att reagera.  Förra veckan krävde flera EU-parlamentariker fler regleringar av den växande branschen och ett förslag ska läggas fram i EU-parlamentet i juni, enligt The Guardian.

FN-organet UNDP har dock varnat för det kan leda till ökad ojämlikhet mellan fattiga och rika ”i och med att olika sociala grupper har olika stora möjligheter att hantera brottslighet” rapporterar The Guardian.

Det finns studier som visar att amerikanska delstater med stora ekonomiska skillnader också har en högre andel privata säkerhetsvakter.

Säkerhetsbranschens globala omsättning på 1700 miljarder kronor kan jämföras med den globala biståndsbudgeten som uppgår till drygt 1300 miljarder kronor.