Seko varslade den åttonde maj om en strejk för järnvägsarbetarna som skulle brutit ut vid lunchtid i morgon, onsdag. Men sent på måndagskvällen enades Seko och Almega. Strejken kunde blåsas av.

Den stora frågan har varit villkoren för in- och uthyrning av personal mellan företag. Om man hyr in från bemanningsföretag reglerar bemanningsavtalet att den inhyrde personen ska få en lön som motsvarar löneläget i det inhyrande företaget. Men det förekommer också ofta att företag med helt andra kollektivavtal än bemanningsavtalet hyr personal av varandra. Det är villkoren i det läget som Seko velat få reglerade. Facket uppger att man nu fått igenom sina krav.

Det ska innebära skrivningar som ger villkor motsvarande bemanningsavtalets vid inhyrning. Kontrollen över inhyrningen ökar också i och med en ny förhandlingsskyldighet.

­– Nu är det ordning och reda i entreprenadbranschen igen, säger Joakim Hellmouth, ombudsman på Seko.

Låglönesatsningen som varit en central fråga på andra avtalsområden är inte relevant här eftersom lägstalönerna ligger över satsningens gräns på 24 000 kronor i månaden.

Avtalet är värt 6,5 procent på tre år. 0,4 procent ska gå till extra pensionsavsättningar. Seko har omkring 2000 medlemmar på avtalsområdet.

Ännu ligger Sekos varsel gällande telekomavtalet kvar, där bryter strejk ut under torsdagen om ingen överenskommelse nås.

Förra veckan var Seko också på väg att gå ut i strejk gällande spårtrafikavtalet de har med Almega. En överenskommelse nåddes kvällen innan den skulle brutit ut. Även Fastighets har nyligen, i sista stund, dragit tillbaka två strejkvarsel mot Almega efter att man lyckats enas om nya avtal.

Klara avtal 2017

Tre byggavtal klara

Tågstrejken uteblir – nytt avtal klart för Seko och Almega

Nytt avtal klart mellan Fastighets och Almega

6,5 procent även till bemanningsanställda

Transportavtalet klart

Fastighetsavtal klart – strejken uteblir

Nytt byggavtal klart

Nytt installationsavtal på plats

Industriavtalet klart: 6,5 procent på 3 år

• Avtal klara inom handeln

Kommunal förlänger avtal med SKL

Handels och KFO överens om nytt avtal

Kraftverksavtal undertecknat

Efter strejkhot – HRF har tecknat avtal

Miljö- och renhållningsarbetarnas avtal tecknat

Fastighets överens med Fastigo om nytt avtal