”Det finns ett massivt stöd för en politik som syftar till ökad jämlikhet. Trots det har de ekonomiska klyftorna i Sverige stadigt ökat under flera decennier och i en snabbare takt än i de flesta andra länder.” skriver artikelförfattarna, och hänvisar till den jämlikhetsundersökning som stiftelsen Jämlikhetsfondens och idéinstitutet Katalys har gjort bland svenska väljare.

Frågorna gäller inställningen till jämlika samhällen, regeringens ansvar för att minska klyftor, progressiv beskattning, privat sjukförsäkring, motiv för högre inkomst och vd-löner.

Enligt undersökningen anser fyra av fem väljare att det är viktigt att regeringen försöker minska de ekonomiska klyftorna i samhället och tre av fyra anser att ekonomiskt mer jämlika samhällen är bättre än samhällen med stora klyftor.

Nio av tio väljare anser att en vd för ett stort privat företag ska tjäna högst fem gånger så mycket som en arbetare, de flesta tycker det räcker med tre gånger så mycket. En klar majoritet är positiv till progressiv beskattning och anser att det är fel att den som har privat sjukförsäkring ska få vård snabbare än den som saknar privat försäkring.

Rapporten visar, enligt författarna, att det inom alla partier finns en majoritet som stöder uppfattningen att jämlika samhällen är bättre och att regeringen bör föra en politik för att minska klyftorna.

– Den regering som vågar föra en omfördelande politik kan räkna med ett brett stöd från de svenska väljarna. Den rödgröna regeringen har nu alla möjligheter att gå från ord till handling, redan i höstens budget, säger Per Sundgren, Jämlikhetsfondens ordförande i ett pressmeddelande.

Här är går rapporten i sin helhet