Arbetsvillkoren i hemtjänsten i Stockholm har länge varit under all kritik. Med ett system där vi har ett stort antal privata företag som utöver kommunen erbjuder hemtjänst har vi anställda med väldigt olika arbetsvillkor och förutsättningar.

Stress och minutstyrning har varit problem för de flesta. Otrygga anställningar och låg lön har varit problem för vissa. Det här ska vi nu sätta stopp för.

I Stockholm pågår sedan ungefär två år tillbaka ett stort utvecklingsarbete av hemtjänsten med syftet att öka inflytandet över hemtjänsttimmarna för både äldre och personal. Där är arbets- och anställningsvillkoren några av de allra viktigaste delarna.

Nu kommer vi att ställa skarpa krav på alla, oavsett om det är den kommunala eller den privata hemtjänsten, för att se till att personalen får bättre arbetsvillkor. Vi kommer att kräva villkor för lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtalet och tjänstepension för de anställda. Vi kräver arbetskläder och en lokal där personalen kan byta om, äta lunch och gå på toaletten.

En del av kraven kan låta som självklarheter, men i dag är det ett stort kliv framåt där det tidigare inte har funnits några krav på arbets- och anställningsvillkor för personalen överhuvudtaget i upphandlingarna.

De som bedriver hemtjänst får också för första gången i uppdrag att sträva efter att fasta anställningar med heltid ska vara norm. Den otrygga anställningsformen allmän visstid ska fasas ut och timanställningar undvikas. Det här är krav som kommer att följas upp precis som alla andra kvalitetskrav. Den som inte når upp till kraven får anmärkningar och riskerar i längden att inte få fortsätta sitt uppdrag.

Vi har fortfarande en ojämställd arbetsmarknad där kvinnor som grupp har lägre löner, oftare jobbar deltid, tar ut det mesta av föräldraledigheten och vabbar mest. Även om det sker en långsam förändring på flera områden så går det alldeles för långsamt.

Vi behöver förbättra ekonomin för de som jobbar i de här kvinnodominerade sektorerna, för dem vars tack efter ett långt slitigt arbetsliv i alltför hög utsträckning blir en pension som det inte går att leva på.  Vi bryter det mönstret genom att se till att kvinnodominerade yrken har värdiga villkor.

Kvinnors arbetsvillkor är en avgörande feministisk fråga. Det handlar om en arbetssituation som är hållbar och där ingen ska behöva offra sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Det handlar om rätten till en egen försörjning med en lön som går att leva på. Vi ska inte kompromissa med kvinnors arbete.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm