Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Delstatsparlamentet har hållit inne på lönerna sedan i höstas. När lärarna hotade med strejk första gången gick staten in och betalade en månadslön för att undvika kaos.

Men resterande löner har fortfarande inte utbetalats retroaktivt. Efter tre dagars varningar gick grundskolelärarna i Bayelsa ut i strejk på måndagen.

Lärarfacket NUT uppmanar alla lärare att stanna hemma tills de har fått minst tre månadslöner utbetalda, rapporterar nigerianska medier.

Modern office buildings, condominium in big city downtown with Motorway, Expressway, Freeway the infrastructure for transportation in modern city, urban view at twilight time