48 månadslöner i fallskärm, fri representation, valfri bil och vidlyftiga pensionsvillkor. Det var delar av innehållet i förbundsdirektör Richard Malmborgs anställningsavtal med Sveriges Ingenjörer som Arbetet kunde avslöja i förra veckan. 

Till Arbetet svarade ordföranden för förbundet, Ulrika Lindstrand, att avtalet ”inte var en stor fråga”. Ett uttalande som hon förmodligen har haft anledning att begrunda den gångna helgen. Stora klubbar i Sveriges Ingenjörer har reagerat starkt på vad som framkommit i Arbetets granskning. På måndagsförmiddagen skickades ett brev till förbundsstyrelsen med krav på att avtalet måste förhandlas om.

Det finns en slags fartblindhet som kommer till uttryck i Richard Malmborgs guldkantade avtal. Bara lönen i sig, 160 000 kronor inklusive olika arvoden, är högre än vad någon annan förbundsordförande har. Han tjänar också fyra gånger så mycket som en genomsnittlig ingenjör.

För att låna klubbordförande Lisa Lorenzons ord: ”Det är direkt olämpligt att ha ett sådant avtal. Alla klubbar kämpar för att på bästa sätt företräda våra medlemmar, med en begränsad budget. Att då det här uppdagas väcker mycket känslor.”

Anmärkningsvärt är också Lindstrands svar på vår granskning som finns att läsa på Sveriges Ingenjörers hemsida. I detta hävdar hon att det inte är allt i vår granskning som är sant. Men de villkor som vi refererar till finns samtliga inskrivna i förbundsdirektörens anställningsavtal – ett avtal som Arbetet har haft tillgång till.

I samma svar hävdar Lindstrand att Malmborgs lön och villkor inte är ovanliga ”för en vd i företag av motsvarande storlek”. Men de experter som vi har talat med ifrågasätter den synen: Lönenivån i fackliga organisationer går inte att jämföra med dem i det privata näringslivet.

Det extrainsatta förbundsstyrelsemötet som hölls i måndags landade i att avgångsvederlaget på 48 månader tas bort, och så även den fria representationen i och utanför hemmet.

I övrigt hålls detaljerna i det nya avtalet hemliga. Förbundet menar att hemlighetsmakeriet handlar om att det ännu inte har upprättats ett juridiskt avtal.

Vi får hoppas att det hädanefter är full transparens som gäller – ifråga om förbundsdirektörens avtal men också organisationen i stort. Medlemmarna har rätt att veta vad deras pengar går till.

Framför allt måste Sveriges Ingenjörer inse att det nu kommer att krävas ett hårt arbete för att återupprätta det förtroende som gått förlorat. Ett så här guldkantat avtal är nämligen en stor fråga.

Läs mer om det guldkantade avtalet

Detaljer i ingenjöravtal fortfarande hemliga

Avgångsvederlag på 48 månader tas bort

Ingenjörsklubbar kräver omförhandlat avtal

Förbundsdirektörens fallskärm är ”unik”

• ARBETET AVSLÖJAR: Guldkantat avtal chockar ingenjörer

• ”Inga stor fråga” – Sveriges Ingenjörers ordförande