LÄS OCKSÅ Debatt/Replik: Vi ger oss inte, Almega – LO

Industrins märke innebär ett avtalsvärde på 6,5 procent över tre år. Samtliga avtal som tecknats i årets avtalsförhandlingar håller sig inom ramen för märket. Nu måste LO ta sitt ansvar för ordning och reda och se till att de LO-förbund som ännu inte tecknat avtal respekterar industrins märke.

Häromdagen kom Fastighets och Almega överens om ett nytt avtal inom ramen för industrins märke. Det visar att parterna klarar av att ta ansvar. Även inom transport har parterna nyss slutit ett nytt avtal på 6,5 procent över tre år.

LÄS OCKSÅ Debatt: Märket grund för ordning och reda  – Svenskt Näringsliv

Alla avtal som tecknats i årets avtalsrörelse håller sig inom industrinormeringen. Märket följs av såväl Unionen, IF Metall, Livs, GS och Sveriges ingenjörer som av Handels, Pappers, HRF, Byggnads, Fastighets och Transport. Trots detta försöker LO-förbundet Seko tvinga sig till mer än andra utöver industrins märke. Det är oansvarigt. Att strejken dessutom hotar att slå mot industrin och vår internationella konkurrenskraft är särskilt allvarligt.

Respekten för industrinormeringen är en grund för ordning och reda i svensk lönebildning. Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson tydliggjorde så sent som häromdagen att MI:s uppdrag är att värna industrimärket som är angivet till 6,5 procent på tre år. Facken inom industrins ordförande Martin Linder har även tidigare fastslagit detta.

I sin debattreplik (Arbetet, 10/5) uppmanar LO till att teckna avtal i enlighet med övriga på arbetsmarknaden. Det är inte Almega som är problemet utan att denna uppmaning bör snarast ses som riktad till det egna förbundet Seko att lägga ner strejkvapnet och respektera märket.

LO behöver ta sitt ansvar för ordning och reda, jobb och konkurrenskraft.

Carola Lemne, vd, Svenskt Näringsliv
Peter Jeppsson, vice vd, Svenskt Näringsliv