De som jobbar deltid har fått vänta ett bra tag på de mer generösa a-kasseregler som regeringen utlovade i höstbudgeten. Men nu är väntan slut. Från och med måndag den 15 maj slopas den så kallade 75-dagarsregeln, berättar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) för Arbetet.

– Äntligen får vi rättvisa mellan deltidsarbetslösa och heltidsarbetslösa. Det känns särskilt bra för mig som feminist, eftersom det är vanligare att kvinnor har deltidsarbete och är deltidsarbetslösa, säger Ylva Johansson.

Med de nya reglerna, som träder i kraft 15 maj, får de som arbetar deltid rätt till a-kassa i 60 veckor. Med de gamla reglerna tog rätten till a-kassa slut efter 75 dagar för deltidsarbetande. Då uppstod valet mellan att fortsätta jobba deltid utan a-kassa eller att bli arbetslös på heltid med a-kassa.

– Det är helt galet att det ibland har lönat sig bättre för en individ att vara heltidsarbetslös än att ta ett tillfälligt arbete.

Ylva Johansson tycker att den begränsning som den borgerliga regeringen införde slog hårdare mot kvinnor än mot män.

– Nu blir det en harmonisering med lika lång tidsgräns som för andra arbetslösa. Du ska inte bli bestraffad för att du haft ett deltidsjobb.

Regeländringen sker genom en ändrad förordning. Arbetet har tidigare rapporterat att reformen skjutits upp på grund av praktiska skäl och regeringen meddelade tidigare att reglerna skulle träda i kraft första kvartalet 2017.

Enligt Vänsterpartiet, som i budgetförhandlingarna drivit på för nya regler, berodde förseningen på systemanpassningar hos a-kassorna. Men Ylva Johansson vill inte kalla det för en försening.

Bakgrund

• 75-dagarsregeln infördes 2008. Då fick deltidsarbetslösa stämpla i högst 75 dagar.

• Från 2005 till 2009 minskade andelen deltidsarbetande arbetssökande med a-kassa från 50 till 20 procent.

• De flesta som jobbar deltid är kvinnor.

• Enligt regeringens grova beräkningar uppskattas 5 000 till 6 000 personer omfattas per år.

• Räkneexempel: För någon som jobbar halvtid och har a-kassa på halvtid ger den nya 60-veckorsgränsen rätt till 150 dagars a-kassa. Alltså det dubbla jämfört med 75 dagar som gäller nu.