Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

gerd2

Gerd Kristiansen på LO-kongressen i Oslo som pågår i fyra dagar. Foto: Linda Flood

Vilken är viktigaste frågan inför höstens val?
– Det är att få ned arbetslösheten. I Norge är vi inte vana vid att ha en arbetslöshet som vi har nu, med 120 000 utanför arbetslivet som söker jobb*.

Hur ska ni kämpa för full sysselsättning?
– Då kan man göra som man har gjort i Sverige. Att satsa pengar på välfärd och jobbtillväxt. Svenska LO har varit väldigt pådrivande i hur man kan göra och vi anser att det måste göras här med.

Så Norge kan lära av Sverige, trots att Sverige har mer än dubbelt så hög arbetslöshet?
– Ja, det kan vi definitivt göra.

Ni ska avsätta 10 miljoner norska kronor till Arbeiderpartiets valkampanj, är det mer eller mindre i förhållande till tidigare val?
– Vi har ökat mycket. Tidigare val satte vi av 6 miljoner kronor till Arbeiderpartiet, så det är nästan en fördubbling.

Vad hoppas ni att dessa pengar kan göra?
– Det är det parti som ska vinna valet. Men vi har vår egen valkampanj. Våra förbund väljer själva hur de arbetar inför valet och LO koordinerar kampanjerna.

Hur har arbetet som LO-ledare varit med en högerregering i fyra år?
– Det har varit tufft för det är den blåaste regering vi haft. Det som är den nordiska modellen, det vill säga trepartssamarbete, har varit eftersatt. De går sin egen väg oavsett vilka råd vi ger.

Vad ska du göra när du avgår vid LO-kongressens slut på torsdag?
– Jag har arbetsplikt i LO i tre år. Det jag vet just nu är att jag ska vara styrelseledamot i Norsk Folkehjelp (biståndsorganisation reds anm) och så får vi se vad den nya LO-ledningen ger mig för arbetsuppgifter.

* April 2017 var arbetslösheten 2,8 procent, enligt norska arbetsförmedlingen NAV. Eurostat, som räknar på ett annat sätt, anger den norska arbetslösheten till 4,3 procent.