I början av april rasade konflikten mellan Visita och HRF och hotet om strejk låg över en lång rad hotell runt om i Sverige. Då anklagades chefer på de varslade hotellen för att samla in uppgifter om facktillhörighet om medlemmar – något som fick HRF att anmäla sex hotell till Datainspektionen, som dock valde att inte gå vidare med frågan.

Nu anklagas Almega för att göra samma sak i två andra konflikter. Den ena handlar om spårtrafiken, där Seko varslat strejk som kan bryta ut på fredag, skriver ETC.

Arbetsledare från företaget ISS på Hagalunds tågdepå i Solna och Stockholms central, ska enligt tidningen, ha delat ut en blankett där personal uppmanas berätta om de är oorganiserade och har för avsikt att jobba under en eventuell strejk.

– Jag tolkar detta som att de vill organisera strejkbryteri, säger Ulla-Britt Salomonsson, vice ordförande i Sekos fackklubb på depån i Hagalund till ETC.

Enligt tidningen vill företaget att de anställda som inte är fackanslutna ska begära tjänstledigt för en eventuell strejk. Men enligt LO-TCO Rättsskydd, som Arbetet talat med, är det fritt fram att strejka för oorganiserade.

Den andra konflikten står mellan Fastighets och Almega. Där kan en strejk gällande specialserviceavtalet bryta ut på fredag. ISS har också där försökt kartlägga vilka som är fackanslutna på kärnkraftverket Ringhals som påverkas av strejken. Det skriver Fastighetsfolket.

– ISS håller på och samlar in uppgifter om organisationstillhörighet och uppmanar anställda som inte är medlemmar att arbeta, säger Lennart Mauritzon, ombudsman på Fastighets region Väst, till Fastighetsfolket.

David Wästberg är presstalesperson för Almega och bekräftar att de uppmanar medlemsföretag att ta reda på vilka som är fackanslutna.

– Vi uppmanar våra företag att ta reda på hur strejken skulle drabba dem och då måste vi fråga, säger han.

Varför ber ni dem att ta tjänstledigt?
– Man har rätt att ställa sig neutral i en konflikt om man inte är medlem i facket som varslat och då får man tjänstledigt.

Informerar ni också om att man inte behöver ta tjänstledigt för att delta i strejken?
– Vi uppmanar folk att ta tjänstledigt. Vi tvingar ingen att svara på lappen.

Hur ser ni på frågan om att en sån här kartläggning skulle bryta mot personuppgiftslagen?
– I konflikten nyligen med Visita så drev HRF den linjen men Datainspektionen avfärdade den anmälan.

Ni tar det som att det är okej att göra så här enligt PUL?
– Absolut, säger David Wästberg

Sussanne Lundberg. Foto: LO-TCO Rättsskydd

Hallå där: Sussanne Lundberg, enhetschef LO-TCO Rättsskydd

Kan de som är oorganiserade på varslade arbetsplatser tvingas arbeta, dvs tvingas agera strejkbrytare?
– Nej. De oorganiserade har rätt att delta i strejken, dvs lägga ner arbetet. Däremot kan de som är medlemmar i andra fackliga organisationer inte delta i strejken, i varje fall inte om de omfattas av kollektivavtal. Däremot förväntas de förhålla sig neutrala i konflikten, dvs inte utföra arbete som omfattas av strejken..

Om en arbetsplats är i blockad, får strejkvakter stoppa eller hindra strejkbrytare att komma in och arbeta?
– De får inte stoppa dem fysiskt, däremot kan de stå med plakat utanför.

Vad gäller om arbetsgivare begär in uppgifter om vilka som är med i facket?
– Det finns ingen skyldighet att berätta vilken facklig organisation man eventuellt tillhör. Vi rekommenderar de anställda att inte berätta om arbetsgivaren frågar om detta.

– Arbetsgivaren får inte heller registrera sådana uppgifter, det är känsliga uppgifter och det skulle strida mot PUL att göra ett sådant register.

Läs mer om strejkvarsel

Seko varlsar på telekom-området

• Strejkvarsel för järnvägsarbetare

Två nya konflikter på gång

Fastighets och Almega överens – strejk uteblir

Så påverkar strejkerna

• Debatt/Replik: Almega respekterar märket – Anna-Karin Hatt, vd

Almega tar striden om varje avtal

Strejkvarsel för spårtrafik

• Debatt: Striden står om 3,15 kronor – Magnus Pettersson, Fastighets

• Fastighets lägger nya varsel mot Almega

Risk för strid om bemanningsavtal

• LO enigt bakom Fastighets

• Fastighets varslar om strejk mot Almega

Almegas vd backar inte för bråk – intervju med Anna-Karin Hatt

Mårten Martos Nilsson