Undersökningen har gjorts med åtta års mellanrum sedan 1932. Fjolårets resultat är det första som visar att supandet minskar.

Enligt undersökningen dricker 19 procent av männen sig ”ordentlig berusade” minst en gång i månaden.

Bland kvinnorna är andelen sex procent.

Bland männen är det här en minskning med åtta procentenheter sedan den föregående undersökningen 2008. För kvinnornas del är det en minskning med tre procentenheter.

TT