I måndags kväll kom beskedet från Sveriges Ingenjörer. Förbundsdirektören Richard Malmborgs anställningsavtal har förhandlats om och han går miste om sitt avgångsvederlag på 48 månadslöner.

Beslutet kom på förbundets extrainsatta styrelsemöte och förändringen sker efter att Arbetet under förra veckan avslöjade innehållet i förbundsdirektörens guldkantade avtal.

Sveriges Ingenjörer vill inte avslöja detaljer i det nya avtalet med hänvisning till att man ännu inte upprättat ett juridiskt bindande avtal. Det handlar dock om att det uppmärksammade avgångsvederlaget på 48 månader inte längre kommer att gälla samt att den fria representationen i och utanför hemmet tas bort. Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand menar att hon förhandlat fram det nya avtalet med Richard Malmborg redan under våren.

– Förslaget las fram till styrelsen i går och fick accept. Sen vill jag ju av förklarliga skäl inte gå igenom detaljer på det ännu eftersom vi inte har signerat några papper, det ska vi sätta oss och göra i lugn och ro nu, säger hon.

Exakt hur det nya avtalet ser ut är alltså oklart. Likaså är det oklart om Richard Malmborg har fått någon kompensation för förändringarna i avtalet.

Är det en värdeminskning i avtalet eller har värden överförts till andra poster, till exempel pensionen eller liknande?
– Ett avgångsvederlag i sig kostar ju ingenting förrän man löser ut det. När man gör en förändring i texter kring ett avgångsvederlag blir det självklart ingen materiell skillnad, säger Ulrika Lindstrand.

Men har ni gett kompensation för att ni minskade avgångsvederlaget i avtalet?
– Vi har inte gått in och gjort några materiella förändringar i avtalet, vad gäller avgångsvederlaget. Men i övrigt vill jag inte säga hur vi har förändrat det.

Ulrika Lindstrand svarar knapphändigt på frågor om Richard Malmborg har kompenserats för sitt avgångsvederlag på 48 månader, utan upprepar att det just i den delen inte har skett några ”materiella förändringar”.

Har någon annan del förbättrats när man försämrat avgångsvederlaget?
– Vi har inte gjort några materiella förändringar, kopplat till avgångsvederlaget.

Men kopplat till andra delar?
– Vi har inte gjort några materiella förändringar i avtalet, säger Ulrika Lindstrand.

Senare på tisdagen förtydligar Sveriges ingenjörer frasen ”inga materiella förändringar” på sin hemsida.

”Inga kompensationer för de försämringar som gjorts i avtalet kommer att utgå.” skriver förbundet på hemsidan.

Inför måndagens styrelsemöte krävde de största klubbarna inom Sveriges Ingenjörer, i ett brev till förbundsstyrelsen, att de frikostiga villkoren skulle omförhandlas. Lisa Lorentzon är ordförande för akademikerklubben på Scania. Hon anser att det är bra att avtalet gjorts om men noterar samtidigt att det fortfarande är oklart hur det nya avtalet ser ut.

– Det vet vi ingenting om än. För min del avvaktar jag för att se vad det nya avtalet innebär, säger hon.

Kan det finnas behov av att se över fler delar av organisationen?
– Det finns tydligen någonting som gjort att det här har kunnat leva kvar under så här lång tid. Vad det är hoppas jag att vi kommer att få svar på. En sån här företeelse kan ju vara ett symptom på något större, och det är tillräckligt allvarligt för att man ska göra en större granskning.

Hur har reaktionerna bland medlemmarna varit efter avslöjandet?
– Det har inte lyfts till mig i särskilt stor utsträckning från de vanliga medlemmarna, däremot har det varit en stor frustration bland förtroendevalda som lägger mycket av sin tid och energi på organisationen.

Läs mer om det guldkantade avtalet

Avgångsvederlag på 48 månader tas bort

Ingenjörsklubbar kräver omförhandlat avtal

Förbundsdirektörens fallskärm är ”unik”

• ARBETET AVSLÖJAR: Guldkantat avtal chockar ingenjörer

• ”Inga stor fråga” – Sveriges Ingenjörers ordförande