Seko har redan lagt ett strejkvarsel på spårtrafikområdet, där en strejk kan bryta ut på fredag. Nu varslar förbundet om en en strejk till. Den här gången gäller det järnvägsinfrastrukturavtalet – också här med motparten Almega. Seko vill att LO:s bemanningsavtal, där Almega är part, ska tillämpas även inom detta avtalsområde.

– Det är inte acceptabelt att personal som hyrs in får sämre arbetstidsbestämmelser, lön och ersättningar än den personal som är anställd i det inhyrande företaget, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson i ett pressmeddelande.

Om ingen uppgörelse nås innan onsdag den 17 maj klockan 12.00 bryter strejkens första steg ut. Måndagen den 22 maj klockan 6.00 utökas strejken om inget avtal nåtts till dess.

Båda stegen rör arbete för medlemmarna på det statliga bolaget Infranord AB som bygger och underhåller järnvägen.

Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega, menar att Almega är villiga att diskutera villkoren för de inhyrda. Men att kraven Seko ställt i förhandlingarna inte är samma som gått ut med i varslet.

– De krav de har framfört i förhandlingarna är att medarbetaren bara får bara bli uthyrd om den lämnat skriftligt medgivande och att uthyrning inte får ske i mer än åtta veckor. Det har vi avvisat, säger han.

Villkoren för bemanningsanställda i branschen regleras, enligt honom i lokala avtal.

Är villkoren sämre i de avtalen än i bemanningsavtalet?

– Det kan jag inte bedöma, säger Stefan Koskinen.

Läs mer om strejkvarsel

Två nya konflikter på gång

Fastighets och Almega överens – strejk uteblir

Så påverkar strejkerna

• Debatt/Replik: Almega respekterar märket – Anna-Karin Hatt, vd

Almega tar striden om varje avtal

Strejkvarsel för spårtrafik

• Debatt: Striden står om 3,15 kronor – Magnus Pettersson, Fastighets

• Fastighets lägger nya varsel mot Almega

Risk för strid om bemanningsavtal

• LO enigt bakom Fastighets

• Fastighets varslar om strejk mot Almega

Almegas vd backar inte för bråk – intervju med Anna-Karin Hatt