AVTAL2017. En rad avtal löpte ut den sista april. Så här är förhandlingsläget.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.36.44

Spårtrafikavtalet

• Strejk kan bryta ut den 12 april och sedan utökas den 16 och den 19. I första steget tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och anläggningspersonal i Stockholmsområdet ut. Seko har ungefär 10 000 medlemmar på avtalsområdet.
• Framför allt gäller konflikten låglönesatsningen. Men Thomas Gorin Weijmer, ombudsman på Seko, lyfter även fram att Almega inte vill avsätta en del av löneutrymmet till pensioner utan att försämra andra villkor i avtalet. Stefan Koskinen på Almega bekräftar att arbetsgivarna vill ha ”långsiktiga frågor” lösta om de ska bygga ut pensionssystemet.
• Oenigheten gäller dessutom omställningsvillkor för dem som måste sluta köra tåg av medicinska skäl.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.36.44

Fastighetsavtalet och specialserviceavtalet

• Dessa avtal mellan Fastighets och Almega löpte ut redan 31 mars. Fastighets varslade gällande fastighetsavtalet den 26 april, strejk kan bryta ut på måndag.
• – Almega vägrar oss en överenskommelse i enlighet med LO-sam-ordningen och industrinormeringen, som innehåller en låglönesatsning, sa Jari Visshed, tredje vice förbundsordförande i Fastighets, i samband med varslet.
• Den 2 maj varslade Fastighets även gällande specialserviceavtalet, varslet kan träda i kraft 12 maj.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.36.53

Bemanningsavtalet

• Inhyrda ska tjäna samma som jämförbara anställda på det inhyrande företaget tjänar i snitt. Frågan är hur snittet ska räknas fram.
• LO menar att man måste räkna in pengar som, efter överenskommelser i kollektivavtal, avsätts till pensioner i stället för lön. Då man inte kunnat enas sa LO upp det gamla avtalet 2 maj. Det slutar gälla nästa vecka, förhandlingar om ett nytt avtal fortsätter i nuläget.
• Avtalet är gemensamt för alla LO-förbund, motpart är Bemanningsföretagen som är med i Almega.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.36.58
Telekomavtalet

• Avtalet har förlängts till 5 maj. Då ska Seko och Almega träffas för ett ”sista försök” till lösning.
• – Vi måste få till stånd en bättre lösning för våra medlemmar i såväl restidsfrågan som den låglönesatsning LO beslutat om, säger Sekos ombudsman P-O Fällman i ett pressmeddelande.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.37.06

Måleriavtalet

• Den 29 april avvisade Målareförbundet ett bud från Måleriföretagen. I nuläget fortsätter det gamla avtalet att gälla. Facket reagerade framför allt mot arbetsgivarnas beräkningsunderlag för ackord.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.37.28

Byggavtalet

• Byggnads och arbetsgivarföreningen Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt byggavtal. Avtalet är på 6,5 procent och treårigt och det sista året kan sägas upp.
– Vi parter på arbetsmarknaden tycker inte lika, men vi kan ta ansvar och kompromissa på båda sidor. Så fungerar den svenska modellen, och nu har den levererat igen, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.37.23

Väg-  och  banavtalet

• Seko och Sveriges Byggindustrier tecknade ett nytt väg- och banavtal 2 maj. Det innebär 6,5 procent i löneökning på tre år, varav 0,9 procent går till ökade pensionsavsättningar. Man har också enats om ett yrkesintroduktionsavtal.

Skärmavbild 2017-05-04 kl. 07.37.23

Installationsavtalet

• Ökat utrymme för att själv komma överens med chefen om att jobba nattetid. Det innebär Elektrikerförbundets nya avtal med EIO, Elektriska Installatörsorganisationen.
• Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson säger att man gått med på detta i utbyte mot bra viloregler. Det treåriga avtalet ger två procent per år i lönepåslag och pensionsavsättningarna ökar under samma period med 0,5 procent.

Läs mer om Almegas strider

Almega tar striden om varje avtal

Strejkvarsel för spårtrafik

• Debatt: Striden står om 26 öre – Magnus Pettersson, Fastighets

• Fastighets lägger nya varsel mot Almega

Risk för strid om bemanningsavtal

• LO enigt bakom Fastighets

• Fastighets varslar om strejk mot Almega

Almegas vd backar inte för bråk – intervju med Anna-Karin Hatt