Tidigare har man vetat att barns resultat i skolan till viss del kan förklaras av social klass, föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå. Den nya studien visar att även släktens förmögenhet är viktig för att förstå barns skolprestationer.

– Förmögenhet i form av pengar, aktier eller fastigheter är viktig att ta hänsyn till då den spelar roll för den miljö som barnen växer upp i. Det är alltför ensidigt att se till arbetsinkomster då individer kan ha blivit rika på annat sätt, säger rapportförfattaren Martin Hällsten i ett pressmeddelande.

Sambandet mellan släktens förmögenhet och barnens medelbetyg i årskurs 9 har kartlagts i studien, som kommer från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Resultatet visar att föräldrars och far- och morföräldrars förmögenhet samvarierar med barnens utbildningsresultat.