I förra veckan rapporterade Arbetet om bristande arbetsmiljö i många av landets kommuner. Det var oroväckande läsning, men inte förvånande. Hot och våld i kombination med personalbrist och stress skapar ohållbara arbetsvillkor för kommunanställda.

Värst är situationen i småländska Älmhult. Där jobbar Mira Vender, skyddsombud på Kommunal, på äldreboendet Nicklagården. För Arbetet berättar hon om hur slag, sparkar och brukare som rivs förekommer på hennes arbetsplats.

Att det ser ut så här är naturligtvis oacceptabelt. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa tryggheten på arbetsplatsen. Ingen anställd ska behöva känna oro för sin fysiska eller psykiska hälsa på jobbet. Kommunal arbetar ständigt med dessa frågor och ställer krav på aktiva och långsiktiga åtgärder.

Medlemmarna i Kommunal arbetar ofta i kontaktyrken, framför allt inom vård- och omsorgsbranscherna, men också i kollektivtrafiken som exempelvis bussförare. Dessa yrken är mer exponerade för hot och våld än andra och det gör att behovet av insatser per automatik är större.

Enligt statistik från AFA försäkring står undersköterskor, personliga assistenter och vårdbiträden för en majoritet av de hot- och våldsolyckor som rapporteras in. Fyra av fem våldsskador under 2014 har lett till någon form av fysisk diagnos, var femte till en psykisk diagnos, ofta en stressreaktion.

Det är vanligt förekommande att vård- och omsorgstagare plötsligt blir aggressiva. Men i statistiken förekommer också fall där anhöriga eller utomstående misshandlar personal.

Någon quick-fix för att komma åt problemen finns inte. Men med ett grundligt och förebyggande arbetsmiljöarbete kan arbetsgivaren göra mycket för att ingen anställd ska behöva skadas, känna oro eller utsättas för hot.

Bland annat bör en tydligare riskbedömning göras vid ensamarbete. Där tekniska lösningar inte räcker kräver Kommunal dubbelbemanning. Vidare bör Arbetsmiljöverket satsa extra på inspektioner på arbetsplatser där ensamarbete förekommer för att snabbt kunna slå larm om något inte står rätt till.

Det är hög tid att Mira Vender, hennes kollegor och andra anställda i en liknande situation får en bättre arbetsmiljö. Låt arbetsgivare som Älmhult kommun vara en väckarklocka i det viktiga arbetet mot hot och våld på jobbet.

Skärmavbild 2017-04-26 kl. 09.52.42

Yeshiwork Wondmeneh, utredare Kommunal