Den 28 april är det Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen och då uppmärksammar vi alla de som avlidit, skadats eller blivit sjuka på och av sina arbetsplatser.

Arbetsplatsen är en av de platser där vi spenderar störst del av våra liv, och också en stor källa till sjukdomar och skador som mycket väl kan förhindras.

Varje år dör över 100 000 människor bara i Europa av cancer de har fått på sin arbetsplats. Det är den vanligaste dödsorsaken kopplat till arbetet inom Europa. Globalt uppskattade ILO, Internationella arbetsorganisationen, 2014 att det var över 660 000.

Det finns mycket som görs för att förhindra cancer i dag. Vi försöker få människor att sluta röka, att äta hälsosamt och att inte utsätta sig själva för onödiga risker. Men det är alltför tyst om vad lagstiftningen måste göra – vi kan inte enbart förlita oss på människors livsstilsval för ett problem som ofta ligger utanför vår egenmakt.

Nu har vi drivit igenom en skarpare lagstiftning i Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor som ska skydda personer från att bli sjuka av sina arbeten. För tillfället förhandlar vi med resten av EU-institutionerna för att det ska bli EU:s slutgiltiga lagstiftning och att den även ska inkludera ämnen som skadar fosterutveckling och fertilitet.

Ingen ska kunna tjäna pengar på att riskera arbetares liv, och därför kämpar vi för att den här lagstiftningen ska gälla alla EU-länder, för att medlemsländer inte ska kunna konkurrera med dåliga villkor, som i längden gör att arbetare över hela Europa dör i förtid. Många länder har däremot gått före och visat vägen, som Sverige.

Det är en fråga om jämlikhet och när det kommer till reproduktionsstörande ämnen lika mycket en fråga om jämställdhet.

Vi vill se en värld där ingen behöver offra sitt liv för att arbeta och kunna försörja sig och sin familj. Varken på grund av arbetsplatsolyckor eller sjukdomar som följer av att ha varit på arbetsplatsen.

Marita Ulvskog, (S) europaparlamentariker