Olyckan inträffade den 5 september 2013. En spillvattenledning på två meters djup skulle läggas om intill Kävlinge värdshus, och kommunen hade givit en entreprenör i uppdrag att byta röret.

Den förolyckade mannen, som var i 60-årsåldern, befann sig nere vid röret då de uppgrävda jordmassorna rasade över honom.

Nu stämmer Lotten Loberg, kammaråklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, såväl kommunens skyddsansvarige som en företrädare för entreprenören. Detta rapporterar tidningen Arbetarskydd i dag. De båda cheferna har, av uppsåt eller oaktsamhet, brutit mot arbetsmiljölagens regler om att förebygga olycksfall och på så sätt orsakat arbetstagarens död.

– Jag anser att båda är ansvariga, säger Lotten Loberg till Arbetet.

Att stämningen kommer så långt efter olyckan beror enligt Lotten Loberg främst på den omorganisation som polisen har gått igenom.