LÄS OCKSÅ Arbetsmiljöverket: Belastningen är större

Väntetiden på en arbetsplatsinspektion efter att ett skyddsombud begärt hjälp från arbetsmiljöverket har ökat kraftigt sedan 2006.

Det visar Arbetets granskning av alla 6:6a-anmälningar som kommit in till Arbetsmiljöverket från den 1 januari 2006 till den sista december 2016, totalt 4 857 stycken, samt inspektionerna som skett med anledning av dem.

6:6a står för den sjätte paragrafen i det sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen. Där slås fast att ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder från sin arbetsgivare om det finns brister i arbetsmiljön.

Om arbetsgivaren inte svarar eller åtgärdar bristen inom en viss tid kan skyddsombudet skicka en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket som då måste utreda frågan. De flesta anmälningar leder till inspektioner på arbetsplatsen och sedan till att arbetsgivaren antingen får krav på åtgärder eller att Arbetsmiljöverket bestämmer sig för att allt står rätt till.

Men i hälften av anmälningarna under 2016, där en inspektion genomförts, tog det mer än 31 dagar tills arbetsplatsen besöktes. Genomsnittstiden var 39 dagar men den dras upp av vissa fall som tar väldigt mycket längre tid.

I 14 procent av fallen tog det över 60 dagar innan ett besök gjordes och i 5 procent av fallen tog det över 90 dagar.

Väntan har också blivit längre under åren som gått. År 2006 gjordes hälften av inspektionerna efter 20 dagar. Genomsnittstiden var då 30 dagar. De allra snabbaste inspektionerna, de som klaras av efter bara två veckor, har samtidigt blivit betydligt färre. 2006 kom en inspektör i 38 procent av fallen inom 14 dagar. 2016 var andelen bara 11 procent.

– Det behövs minst dubbelt så många inspektörer. Det här sker inte bara på vår arbetsplats utan överallt. Arbetsgivarna kör sitt race och utnyttjar också att det tar tid och kan köra ett varv till innan Arbetsmiljöverket hinner fram, säger skyddsombudet Esmail Darreshourian som själv väntat i en och en halv månad på en inspektion.

I Arbetsmiljöverkets interna instruktioner står det att handläggningen i ärendena ska ske ”skyndsamt”.

Enligt arbetsmiljöexperten Maria Steinberg, som skrev sin avhandling om 6:6a-anmälningar, är det svårt att kalla en månad till inspektion för skyndsamt.

– Då handlar det om en vecka eller tio dagar. Det här betyder att arbetsmiljöverket inte riktigt prioriterar frågorna. Jag tror att det beror på att de inte har tillräckliga resurser, säger hon.

Hon menar att det ofta har gått rätt långt när ett skyddsombud väl bestämmer sig för att göra en anmälan mot sin egen arbetsgivare. Då är det viktigt att handla snabbt.

– Drar man ut på tiden kan det leda till att personer skadar sig, säger Maria Steinberg.

Karin Lagerkvist är stabschef på Inspektionsavdelningen. Hon instämmer i bilden och ger flera anledningar till att tiden till inspektion efter en 6:6a-anmälningar har ökat. Bland annat nedskärningarna på myndigheten, som pågått sedan 2006.

– Antalet anmälningar har ökat och samtidigt har vi blivit färre inspektörer. Även om vi har fått in mer pengar har vi inte kommit ikapp än. Det gör att tiderna blir längre, säger hon.

Sedan något år tillbaka har Arbetsmiljöverket fått mer pengar och återigen börjat anställa inspektörer efter nedskärningarna. Målet är totalt 300 inspektörer till år 2020. Men huruvida det kommer att påverka tiden till inspektion återstår att se, enligt Karin Lagerkvist.

– Samtidigt kan skyddsombuden komma in med dubbelt så många anledningar. Men det är klart att vi räknar med att om det kommer fler personer så ska vi kunna öka genomströmningen.

Så gjorde vi granskningen 

• Arbetet tog del av alla 6:6a-anmälningar – 4 587 stycken – som kom in till Arbets-miljöverket under perioden 1 januari 2006–31 december 2016.

• Vi har sedan jämfört dem med listor på alla arbetsplatsbesök som myndigheten gjort med anledning av anmälningarna under samma tid.

• Målet var att se hur lång tid det tar från tidpunkten då skyddsombudet larmar till dess att en arbetsmiljöinspektör besöker arbetsplatsen.

Kraftig minskning av inspektörer 

Inspektörerna har minskat kraftigt sedan 2006, då Allians-regeringen drog ner på Arbetsmiljöverkets anslag med ungefär 160 miljoner kronor. Mellan 2006 och 2011 minskade antalet inspektörer från 389 till 251. Sedan något år tillbaka har myndigheten fått mer pengar och återigen börjat anställa. Målet är totalt 300 inspek-törer till år 2020.

Läs mer om arbetsmiljö

Läs en längre version av denna text här

”Inspektera mera” – Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson

Arbetets arbetsmiljövecka