• Träning på jobbet. Slaktare som får styrketräna på arbetstid, blir inte bara starkare och får mindre smärtor av jobbet. De har också färre konflikter och får en bättre psykosocial arbetsmiljö, visar en ny studie från det danska nationella forskningscentret för arbetsmiljö (NFA). De slaktare som fick träna tillsammans tio minuter tre gånger i veckan mådde bättre både fysiskt och psykiskt än andra som i stället fått individuell ergonomisk rådgivning.
  • Stress. Tre av fyra skolkuratorer anser att de har en så hög arbetsbelastning att de har svårt att klara sina arbetsuppgifter, enligt en studie från Akademikerförbundet SSR. Arbetsbelastningen har också ökat det senaste året eftersom allt fler barn är i behov av stöd. Trots den höga arbetsbelastningen uppger ändå sju av tio skolkuratorer att de är hyfsat nöjda med sin arbetssituation.
  • Bristande säkerhet. Farliga utrymningsvägar, bristfälliga hissar och risk att komma åt rörliga delar är de vanligaste bristerna som Arbetsmiljöverket upptäckt när 23 vindkraftverk inspekterats. Det var också vanligt att det saknades bruksanvisningar på svenska. För att undvika olyckor har myndigheten ställt en rad krav på att bristerna ska åtgärdas.
  • Arbetsolycka. En gymnasieelev fastnade i en gödselspridare och skadade båda benen allvarligt under en praktik för fyra år sedan. Nu kräver åklagaren att Önnestadsgymnasiet, där eleven gick, ska betala en företagsbot på 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Enligt åklagaren har skolans ansvariga inte gjort någon riskbedömning av arbetsuppgiften och inte heller givit tydliga instruktioner, rapporterar Kristianstadsbladet.
  • Läs mer om arbetsmiljö i Arbetets arbetsmiljövecka