Medan Seko:s kongress fortfarande pågår har förbundet slutit ett nytt, treårigt avtal med Energiföretagens arbetsgivareförening, EFA. Avtalet berör omkring 2 500 anställda inom företag som producerar och levererar elkraft, från jättar som Vattenfall, Eon och Furtom till Jukkasjärvi sockens belysningsförening.

Vad gäller löner är avtalet mycket likt de avtal som slöts inom industrin den 31 mars. Lönerna ökar alltså med totalt 6 procent under tre år, och avgiften till deltidspension höjs med 0,5 procentenheter.

Avtalet innehåller också den sorts låglönesatsning som LO-förbunden gemensamt kräver i årets avtalsrörelse. När potterna för löneökning räknas fram ska alltså löner som ligger under 24 000 kronor i månaden räknas som 24 000.

Finns det anställda i branschen som tjänar under 24 000 kronor på heltid?

– I princip inte, svarar Ulrika Egerlid Schotte, vd för EFA. Det kan finnas någon enstaka, men det får inget kostnadsgenomslag.

Därför har EFA inte heller begärt någon motprestation av facket för att gå med på låglönesatsningen, säger Ulrika Egerlid Schotte.

Avtalet ger Seko rätt till information om vilka entreprenörer energiföretagen anlitar när de inte har egen personal för underhåll och service. Enligt Sekotidningen har sådan insyn varit ett viktigt fackligt krav då allt fler företag gjort sig av med sin egen personal.

På frågan vad arbetsgivarna ser som framgångar i avtalet svarar EFA:s vd:

– En partsgemensam arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor ska tillsättas, det är väldigt viktigt. Och vi köper arbetsfred i tre år.