Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Polisen sköt tårgas och gummiklädda kulor och demonstranterna svarade med pilar, i en protest om landrättigheter.

4 000 människor deltog i protesten, som arrangerades med anledning av lagförslag om att ge kongressen större makt — på presidentens bekostnad — i gränsdragning för markområden. Storbondelobbyn är stark i kongressen.

Varje år dödas ett tiotal personer i den nära det vidsträckta Amazonas, där jordbrukare i delvis laglösa områden hyr in beväpnade män för att skrämma bort ursprungsbefolkningen och på så sätt komma över mark.

TT