Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Könsselektiva aborter blev först en stor fråga i Kina och Indien på 1990-talet. Men enligt FN:s befolkningsfond har problematiken nu även spridits till bland annat Sydostasien.

UNFPA har lanserat ett nytt program mot könsselektiva aborter i bland annat Armenien, Azerbajdzjan och Vietnam, som ska bygga på tidigare erfarenheter från Indien och Kina.

För fler globala nyheter – följ oss på Facebook

– Fenomenet med att föredra söner är något som påverkar många samhällen i olika delar av världen. Under de senaste tre decennierna har vi sett att något som från en början sågs som ett slags undantag i Kina och Indien nu har spridits vidare till fler länder, säger Luis Mora vid UNFPA, till nyhetsbyrån IPS.

Modern fosterdiagnostik har drivit på utvecklingen. Men Bimla Chandrasekharan, som är ordförande för den indiska kvinnoorganisationen Ekta, säger till nyhetsbyrån IPS att endast ett förbud mot ultraljud knappast är lösningen.

– I ett patriarkalt samhälle kommer en pojke alltid att vara mer eftertraktad, säger hon.

I hennes organisation är arbetet inriktat mot att förändra attityderna hos föräldrar, för att få dem att förstå varför flickor och pojkar bör vara lika efterlängtade.

I Indien är orsaken till att många hellre vill ha en son än en dotter även en ekonomisk fråga. Föräldrar tvingas betala en hemgift för dottern den dag hon gifter sig.

I många länder får dessutom endast söner ärva egendomar.

Bimla Chandrasekharan påpekar att det även finns andra orsaker. Enligt henne vill en del mödrar helst inte ha döttrar eftersom de oroar sig för att dessa ska bli utsatta för sexuella trakasserier, tvingas leva ett helt liv som obetalda hushållsarbetare och tvingas in i giftermål redan som 12 eller 13 år gamla.

Hennes organisation arbetar med en nationell kampanj som under namnet Girls Count bekämpar de könsselektiva aborterna i Indien. Det är en kampanj som stöttas av UNFPA.

– Det finns två strömningar inom Girls Count. Den ena är inriktad på att lagarna ska följas fullt ut, medan den andra är mer inriktad på att bekämpa patriarkatet.

Hon säger sig själv tillhöra den senare, eftersom hon menar att en tillämpning av lagar även måste följas av förändrade attityder.

Chandrasekharan påpekar att en lag mot ultraljudstester för könsbestämning infördes redan 1994, men den har inte lett till en förändring.

Luis Mora på UNFPA menar att bristen på jämställdhet måste bekämpas om man ska komma tillrätta med de könsselektiva aborterna.

– Vi har bevis för att det som verkligen fungerar är att arbeta för en förändring av de sociala värderingar och normer som undervärderar flickor, och samtidigt se till att flickor och kvinnor får verkliga möjligheter.

Det handlar om att de får tillgång till samma rättigheter till utbildning, arbeten och jordar, säger Luis Mora.

– Detta är sådant som leder till hållbara förändringar.

Lyndal Rowlands/IPS

Modern office buildings, condominium in big city downtown with Motorway, Expressway, Freeway the infrastructure for transportation in modern city, urban view at twilight time