Valle Karlsson, som hittills varit avtalssekreterare, valdes av en enig kongress till förbundsordförande efter Janne Rudén, som nu går i pension.

Också den övriga förbundsledningen har förnyats. Till ny vice ordförande valdes Gabriella Lavecchia, som började sin fackliga bana inom Televerket och de senaste åren har arbetat vid Socialdemokraternas partikansli. Mats Ekeklint, som har sin bakgrund inom sjöfarten och fram till kongressen var förhandlingsombudsman, blir ny avtalssekreterare. Annelie Jonsson, som valdes om som förbundssekreterare, är därmed den enda i ledningen som fortsätter på sin tidigare post.

En ny förbundsstyrelse med ett par nya namn har också utsetts.

Under kongressens första dag, tisdag, antog kongressen nya stadgar, ett beslut som Seko-tidningen redogör utförligt för på sin hemsida. I korthet kommer alla medlemmar att tillhöra en klubb. Tre slags klubbar kommer att finnas: företags- och myndighetsklubbar, branschklubbar och regionklubbar. Sekosektionerna försvinner. De geografiska regionerna blir däremot kvar.

Efter en motion från Sekos ungdomskommitté beslutade kongressen att ungdomskommittén ska ha en adjungerad i förbundsstyrelsen.

I sitt förslag till stadgar hade förbundsstyrelsen tänkt att rätten att motionera till Sekos kongresser ska begränsas till medlemmar och klubbar, men kongressen bestämde att också regioner, förhandlingsorganisationer och branschorganisationer ska ha motionsrätt.