Antalet arbetslösa uppgick i mars till 362 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning med 44 000 personer eller 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2016, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Sysselsättningen har ökat med 130 000 personer till 4 963 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i mars, jämfört med 6,7 procent månaden före.