Sysselsättningen har ökat med 130 000 personer till 4 963 000 personer. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,2 procent.

Enligt säsongsrensad och utjämnad data uppgick arbetslösheten till 6,6 procent i mars, jämfört med 6,7 procent månaden före.