Arbetsmiljön hårdnar ute på våra arbetsplatser. Man talar om att vi måste arbeta längre för att få ihop en vettig pension och samtidigt är det färre som orkar arbeta ända fram till pensionen. Hur har vi kommit dit?

Många branscher är utsatta för en lönedumpning där företagen slåss med allt lägre anbud om vem som ska vinna upphandlingen. Vi har kommit till vägs ände där det knappt går att pressa ner lönerna mer – i stället tvingas vi som jobbar ute på arbetsplatserna korta ner tiden på hur snabbt arbetet utförs. Om det så är att bygga ett hus eller korta ner hembesöken hos äldre. Stressen ökar och leder till sämre arbetsmiljö och där kommer vi, skyddsombuden in för att göra vårt jobb.

Ett skyddsombud är utsett av sina kollegor att företräda dem i arbetsmiljöarbetet och det främst genom att samverka med företaget. I den bästa av världar fungerar detta utomordentligt. Vad som dock allt för sällan framkommer är alla de gånger det inte gör det.

LO släppte förra året en rapport som visade på att många skyddsombud motarbetats, en del får utstå trakasserier och andra till och med hot och våld. Det är inte lätt att vara skyddsombud där ute.

Jag själv är väl medveten om det i och med min bakgrund som skyddsombud vid bygget av Mall of Scandinavia – där allvarliga säkerhetsbrister och trakasserier av de anställda senare skulle komma att uppmärksammas av SVT:s Uppdrag Granskning. Det jag fick utstå i mitt uppdrag som skyddsombud var på intet sätt unikt, utan är något som skyddsombud får utstå allt för ofta.

Det är inte lätt att vara anställd på ett företag, samma företag som du kanske tvingas lägga ett skyddsstopp på eller liknande. Som anställd är man alltid i en enorm beroendeställning till sin arbetsgivare – även vi skyddsombud är anställda på företagen.

Vi måste dock få till fler skyddsombud som vågar ta på sig rollen. Här krävs det resurser. Arbetsmiljöverket måste få utökade resurser och tydliga direktiv om att vara ute på fler oannonserade besök och stötta skyddsombuden bättre.

Fackförbundens regionala skyddsombud ska inte heller kunna stängas ute bara för att företaget har en skyddskommitté, som arbetsgivaren ofta ensidigt bestämt att man ska ha.

Men viktigast av allt för att få till fler skyddsombud är ändå arbetsplatsens kollegor. De måste visa sitt fulla stöd till sitt skyddsombud. Att bara få ett ”bra jobbat” eller ”tack” betyder enormt mycket och är något vi skyddsombud uppskattar.

För vi skyddsombud är trots allt där för er skull. Vi ska se till att vi och våra kollegor har en bra arbetsmiljö och kommer hem från arbetet i samma skick som när vi kom dit, gärna något gladare och kanske lite tröttare.

Claes Thim, skyddsombud Elektrikerförbundet. Utsedd till årets Fackliga hjälte 2016 för avslöjandet om missförhållanden under bygget av köpcentret Mall of Scandinavia

Läs mer om arbetsmiljö i Arbetets veckosatsning #dinarbetsmiljö