LÄS OCKSÅ Otrygga jobb het-Sekofråga

Just nu är du det enda förslaget på bordet, hur känns det?
– Nomineringsprocessen avslutas formellt på kongressen. Så det kan dyka upp nya förslag där, det är inte troligt men möjligheten finns. Det känns både smickrande och lite nervöst. Jag har försökt att hålla det ifrån mig, jag är ju avtalssekreterare så jag saknar inte arbetsuppgifter i mitt nuvarande jobb. Men nu börjar det där ”sen” bli ”nu” och i takt med det är det många tankar som går genom huvudet. Det är förenat med mycket ansvar och jag utgår från att det finns en hel del förväntan.

Hur kommer du skilja dig som ordförande jämfört med Janne Rudén?
– Det är en sån där känslig fråga som lätt kan uppfattas som kritik när man ska jämföra. Vi är olika som personer Janne och jag. Vi har säkert olika både starka och svaga sidor.

Men hur kommer du att vara som ordförande?
– Min devis är att flera hjärnor tänker bättre än en. Jag är i grunden en ganska lyssnande och reflekterande person. Och jag vet att jag har många goda medarbetare, duktiga förtroendevalde och ytterst många duktiga medlemmar därute. Mitt jobb kommer att vara att lyssna in vad man vill med vårt förbund och hur vi kan bli mer medlemsnära. Att vi är synliga för våra medlemmar ute på arbetsplatserna i form av förtroendevalda och att vi kan svara upp på förväntningarna man har på ett fackförbund. Att förbättra våra medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Vilken är förbundets största utmaning de kommande åren?
– Att bedriva organiseringsarbete och vända den negativa medlemsutvecklingen. Det är en stor utmaning. Det är ingen fara än, men vi har ju ett dränage som har pågått under en längre tid. Det här kan inte få fortgå. Ju färre av de som jobbar på en arbetsplats som är medlemmar desto svagare blir vi i kontakten med den arbetsgivaren.

Fastighets och Seko utreder en sammanslagning, vad tror du kommer hända?
– Vi kommer att fortsätta det arbetet som har påbörjats och jag ska inte föregripa vad slutresultatet blir. Ambitionen och viljan är ju fortsatt som jag uppfattar från båda förbuden att vi ska kunna gå samman. Det kan bli verklighet under kommande mandatperiod (fyra år, reds anm.), men det är ett par frågor som det ska borras i innan det kan bli verklighet.

Valle Karlsson

Ålder: 60 år.

Bor: På landet utanför Linköping.

På fritiden: Har en liten jordbruksfastighet med hästar. ”Det finns alltid något staket som ska lagas”. Läser böcker.

Familj: Gift sedan 34 år, tre barn.

Läser: Allätare. Allt från ren skönlitteratur till deckare och biografier. Just nu Toner i natten av Jojo Moyes.

Bakgrund: Avtalssekreterare sedan 2012. Dessförinnan avtalsansvarig för spårtrafikområdet. Jobbade på SJ i 25 år som lokförare.