Vad kan man göra teater av? Bevisligen det mesta. När ord – även torra sådana – blir till ljud och -gestaltning händer det saker. Stadsteatern i Stockholm har i höst urpremiär för pjäsen Skillnadernas Stockholm.

Den bygger på en sammanställning av forskning kring levnadsvillkor i huvudstadens olika bostadsområden, vilken är ett led i stadens arbete för en sammanhållen stad. Hur mycket skiljer det i fråga om arbete, boende? Varför är medellivslängden åtta år längre i ett område jämfört med ett annat?

Hur det går får vi se i oktober (regi Ellen Lamm), men det har lyckats förr; Roland Paulsens forskning kring arbetslivet har genererat en rad föreställningar (också dockteater för vuxna!).

Nu väntar jag ivrigt på att någon teatermänniska tar sig an Arbetets nyhetsflöde.