En av de riktigt viktiga frågorna Arbetet har att bevaka är arbetsmiljö. I veckans tidning gör vi en djupdykning i en veckas arbetsmiljöhändelser. Vi har gått igenom statistik, anmälningar till Arbetsmiljöverket och träffat några av människorna som råkade ut för en olycka under 18–24 april förra året. 

På verkstadsfirman BGC plåt AB i Horndal la skyddsombuden Jan Bylund och Tomas Wallén ett skyddsstopp. Då var arbetsgivaren mycket missnöjd och hävdade att det ju gått till på samma sätt i femton år. När Arbetet nu pratar med de två skyddsombuden tycker de att skyddsstoppet förde mycket gott med sig. Bristerna blev åtgärdade och det finns i dag en större medvetenhet om riskerna i arbetet.

Maskinoperatören Jan Remhaug hoppar fortfarande på kryckor ett år efter fallolyckan som krossade hans ben. Det var egentligen ett enkelt jobb, men olyckan var framme.

För Paul Carlback, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Kävlinge, är oron för kollegornas arbetsmiljö fortsatt stor. Trots att han lämnade in en 6:6a-anmälan säger han till Arbetet att han får indikationer på att arbetsmiljösituationen i dag, ett år senare, har många ”olösta frågor”.

Det är några av människorna ni möter i vår satsning #dinarbetsmiljö. I snitt inträffar varje vecka 635 arbetsplatsolyckor som leder till sjukfrånvaro. När Arbetet har gått på djupet i statistiken framträder också en anmärkningsvärd skillnad i anmälningar om olyckstillbud från kommuner.

Vissa kommuner har anmält hundratals allvarliga olyckor och tillbud – andra inte någon alls. När Ned Carter, arbetsmiljöexpert på SKL, får reda på det tar han kontakt med de kommuner som inte gjort någon anmälan. Åtminstone i Sjöbo ska man nu se över om de olyckor man haft i kommunen nått Arbetsmiljöverket.

Arbetet besöker även Älmhult som är den kommun som, sett till hur många som jobbar i kommunen, har flest tillbud. Är det verkligen den kommun som det är farligast att vara anställd i? Eller handlar det om att kommunen är bäst på att anmäla? På det söker vi ett svar.

Anmälningarna om arbetsplatsolyckor ökar. Fler sjukskrivs också efter att ha skadat sig i jobbet. Arbetsmiljön på våra arbetsplatser är ständigt i behov av granskning. Arbetet kommer självklart att bidra till den granskningen.