Vision och SSR gick över till sifferlösa avtal mitt under den gångna, fyraåriga avtalsperioden. I det avtal som tecknades i dag, torsdag, går de vidare de på den linjen.

– Vi ser att det har givit bra utfall i relation till den övriga arbetsmarknaden. I det nya avtalet fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen och ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling, säger Veronica Magnusson, ordförande för Vision, som organiserar 100 000 kommunala tjänstemän.

Bland Akademikerförbundet SSR:s medlemmar – socialsekreterare, kuratorer med flera – är personalomsättningen enorm, omkring 25 procent.

– Det nya avtalet ställer krav på kommuner och landsting. Nu måste de ta ansvar för att välutbildade kvinnor i välfärdsyrkena får de löner de borde ha, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Ökad lönespridning är ett uttalat mål för både Vision och Akademikerförbundet SSR, som ser sammanpressad lönestruktur som ett problem för bland andra socialsekreterare, tandsköterskor och medicinska sekreterare.

– I dag anställs nyutexaminerade på nästan lika höga löner som dem som ska vägleda dem. Ska kommuner och landsting bli attraktiva för akademiker måste det gå att göra lönekarriär, säger Heike Erkers, som ser bristen på löneutveckling i de kvinnodominerade yrkena inom välfärden som ett utslag av värdediskriminering.

Arbetsgivarna inom SKL håller med om att ökad lönespridning behövs. Sten Nordin, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, säger i ett pressmeddelande:

– Vi vill att arbetsgivarna ska kunna öka lönespridningen genom att premiera goda prestationer. Parterna ska tillhandahålla verktyg som tydligt kopplar ihop prestation och lön.

Trots problemen är alltså Vision och SSR nöjda med utfallet av sina sifferlösa avtal hittills. Hur höga löneökningarna blivit vill förbunden inte säga, men enligt Visions medlemstidning Vision ser lönerna ut att ha ökat klart mer än de 2,2 procent per år som fungerade som riktmärke för hela arbetsmarknaden 2015 och 2016.

Samtidigt har skillnaderna i lön mellan olika kommuner har vuxit, och i en del kommuner har den lokala lönesättningen fungerat illa. Där lovar Vision och SSR att medlemmarna, de förtroendevalda och kommunens chefer ska få bättre stöd och vägledning i fortsättningen.

Vid sidan av lön är hög arbetsbelastning, stress och ohälsa centrala frågor för tjänstemännen i kommuner och landsting. De ska nu kunna komma överens direkt med sina chefer om arbetstidens förläggning.

Möjligheten att spara semester begränsas från 40 till 30 semesterdagar, och de övertidsberg som många tjänstemän bygger upp ska i fortsättningen inte få överstiga 200 timmar. Det här ska få tjänstemännen att ta mer regelbundna ledigheter.

– I många fall sparar medlemmarna semester och kompledighet därför att de inte kan ta ledigt, säger Veronica Magnusson. Det nya avtalet lägger ansvar på arbetsgivarna att göra ledigheter möjliga. Vi vill att medlemmarna ska jobba lite mindre och må lite bättre.