”En politisk borgfred i frågor som kört ner djupt i gamla hjulspår”. Det hoppades utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på när Skolkommissionens utredning om framtiden för den svenska skolan presenterades på en pressträff under torsdagen.

Men borgfreden uteblev. I alla fall kring en av de mer uppseendeväckande delarna; förslaget om ett obligatoriskt skolval med lottning i stället för kö till de mer populära skolorna, det för att minska segregationen.

”Nej till tombola med elever” twittrade förre skolministern Jan Björklund (L) och Centerpartiets ordförande Annie Lööf var lika kritisk.

”Skolan i Sverige blir inte ett dugg bättre av att barns framtid avgörs av lotteri. (S) måste nu återvända till verkligheten i skolpolitiken.” twittrade hon.

Men Skolkommissionens utredning, en diger lunta på 467 sidor, innehöll också en hel del andra förslag.

Bland annat vill man ha en statlig skolmyndighet med närvaro på regional nivå som kan stödja kommunerna i arbetet med skolorna.

”Myndigheten ska ge riktat stöd till skolor med stora utmaningar och främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan skolor, skolhuvudmän och lärosäten.” står det i utredningen.

Man vill också stärka lärarutbildningen genom att bland annat lägga större resurser på praktiska delar i lärarutbildningen, men också satsa på utbildning för redan arbetande lärare.

– Vi ser att det finns behov av och möjligheter att förstärka kvaliteten i den grundläggande lärarutbildningen, sa Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson på pressträffen.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, är positiv till delar av Skolkommissionens förslag, men tycker att man kunde gått längre för att göra skolan mer likvärdig.

– Om man tittar på finansieringsmodellen pratar man till exempel om att ge staten större påverkan och extra pengar. Där hoppas vi på att man kan gå ännu längre. Vi vill ha ett tydligare socialt viktat finansieringssystem, säger hon och menar att man behöver komma ifrån systemet där varje elev har en i stort sett lika stor skolpeng.

Det omdiskuterade förslaget om slopad kötid och i stället använda sig av lotteri till populära skolor har hon ingenting emot. Men även här vill Therese Guovelin gå längre. Hon vill göra upptagningsområdena större och ha en urvalsgrupp som har ett socialt kriterium inbakat vid planeringen av platserna, efter att föräldrarna önskat ett antal skolor.

– Där kan det också finnas kriterier som närhetsprincipen och syskonförtur, men också att men ser det som en uppgift att blanda. Att direktörernas ungar går tillsammans med hemtjänstpersonalens ungar. Det kommer gynna båda.

Finns det friskolor i Sverige i framtiden enligt LO?

– Vi är inte emot friskolor. Det finns många non profit-skolor, men skolor ska inte vara vinstdrivande företag, säger Therese Guovelin.

LO: Skolkommissionen borde gått längre

Skolan. Lotteri i stället för kö till populära skolor, obligatoriskt skolval och statligt stöd till skolor med stora behov. Det föreslog Skolkommissionen för regeringen i dag. Men utredningen går inte tillräckligt långt, enligt LO.