Arbetet följer alla dödsolyckor på jobbet som inträffar i Sverige – både de som drabbat svenska och utländska arbetstagare. Nedan kan du se en karta och en lista som kommer att uppdateras kontinuerligt. Informationen är preliminär och kommer både från Arbetsmiljöverket och andra källor. Vissa olyckor, som först ser ut som arbetsplatsolyckor, kan i ett senare skede visa sig inte ha inträffat på jobbet.

En fabriksarbetare kläms i en maskin på en livsmedelsfabrik i Borås, en ventilationsmontör faller från hög höjd på ett bygge i Jönköping. En lastbilschaufför kör in i ett träd utanför Hallstavik.

Dödsolyckorna på Sveriges arbetsplatser har minskat kraftigt i ett längre perspektiv men fortfarande dör någon på jobbet nästan varje vecka. Och 2017 har hittills varit ett mörkt år.

Enligt Arbetets sammanställning av Arbetsmiljöverkets egen statistik och andra källor kan så många som 19 personer ha mist livet på arbetet det senaste året. Den siffran kan behöva justeras ner något då alla olyckorna kanske inte bedöms vara arbetsplatsolyckor i slutändan.

Arbetsmiljöverkets egen preliminära statistik omfattar 16 döda fram till slutet av mars. Man får gå tillbaka till 2008 för att hitta så många dödsolyckor under årets tre första månader. Mars månad var den värsta enskilda månaden sedan 2011.

Två av de avlidna var medlemmar i Byggnads, enligt ombudsmannen Ulf Kvarnström som är ansvarig för arbetsmiljö på fackförbundet. Han menar att en del av olyckorna som sker på Svenska byggen skulle kunnat undvikas med ett bättre säkerhetsarbete,

– Vi hade sju dödsolyckor förra året och flera av dem var fallolyckor. Man kan konstatera att vissa skydd var borttagna. Det är svårt att säga vem som varit ansvarig för det men sådana fallolyckor kan man faktiskt eliminera med informationsinsatser, säger han.

Byggnads har tillsammans med arbetsgivaren Sveriges byggindustrier en nollvision för antalet förolyckade i branschen. Ulf Kvarnström tror att det är möjligt.

– Man får aldrig sluta hoppas. Vissa år ser det bättre ut än andra. 2008 var vi uppe i 15 stycken så det har skett en förbättring sedan dess.

Han menar att företagen, de senaste tio åren, har blivit bättre på att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet. Men det finns en bit kvar.

– Skyddsombud måste få vara med och planera arbetet. Vi har också en del olyckor som sker på grund av maskinella fel, till exempel vajrar som går av och kedjor som släpper. Där måste man kanske öka besiktningsgraden.

Han betonar också att det stora antalet personer som dör på grund av jobbet inte dör i rena olyckor. 2015 avled exempelvis 147 personer i cancer orsakad av asbestexponering och nylige publicerade myndigheten SBU en rapport som visar på samband mellan exponering för exempelvis kvartsdamm, motoravgaser och svetsning och hjärtsjukdomar.

– Det har vi det stora problemet, man lever i en farlig värld som byggnadsarbetare, säger Ulf Kvarnström.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

 

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom alla olyckor och tillbud, samt alla skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.