#dinarbetsmiljö ”Mycket ansträngd arbetsbelastning, hotfulla situationer, hinner inte med sina arbetsuppgifter, tvingas vikariera för varandra.” Så står det i den 6:6a-anmälan som Paul Carlbark, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Kävlinge lämnade in efter en arbetsmiljöenkät.

– Vi hade fått upprepade signaler från medlemmar att de kände sig trötta och slitna. Kommunen gjorde ingenting så vi kände att vi måste agera, därför skickade vi ut enkäten, säger Paul Carlbark.

– Inte bara det. Det fanns för lite lärare, de blev sjukskrivna av ansträngning och de som var kvar fick inga vikarier utan de var tvungna att vikariera för varandra.

Paul Carlbark fick ingen respons från kommunen som har det yttersta ansvaret för de anställda lärarna.

– Jag tyckte att rektorn lämnades helt i sticket, inte heller visades det någon handlingsplan för att lösa problemen. Därför krävde vi att kommunen skulle göra en utredning och vidta åtgärder utifrån de krav som Arbetsmiljöverket ställer på god arbetsmiljö.

Nu ett år senare, efter att en del förändringar genomförts, sitter Paul Carlbark och väntar på svaren på en ny arbetsmiljöenkät som han skickat ut till kommunens lärare.

– Jag har redan indikationer på att det fortfarande finns olösta problem.

Här samlar vi alla artiklar från arbetsmiljöveckan

Arbetsmiljöveckan

Vi har slumpvis valt en vecka under förra året: den 18 till 24 april 2016. Vi har begärt ut och gått igenom olyckor och tillbud, samt skyddsstopp och begäranden om ingripande från skyddsombud som inkom till Arbetsmiljöverket under den valda veckan för att sedan intervjua en drabbad eller berörd person för varje dag. Artiklarna publiceras på arbetet.se, dag för dag exakt ett år efter den valda veckan.