Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Trump ringde till Erdogan på måndagen och gratulerade honom till segern i folkomröstningen som ger presidenten mycket mer makt.

Samtalet kom en dag efter den knappa segern för Erdogan och hans nya grundlag som fick 51,4 procent av rösterna, enligt de officiella siffrorna från landets valmyndighet.

Reaktionen från Trump står i kontrast till EU:s ledare som har varit reserverade i sina uttalanden efter Erdogans seger.

Turkiets största oppositionsparti CHP kräver att folkomröstningen ogiltigförklaras och att uppemot 60 procent av rösterna räknas om. Valobservatörer har uttryckt oro över misstänkta oegentligheter.

– Ojämlika förutsättningar rådde under folkomröstningen, och kampanjens två parter hade inte likvärdiga möjligheter, sade Cezar Florin Preda, som lett valobservatörerna från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådets parlamentariska församling (PACE).

Valmyndighetens beslut att tillåta röstsedlar utan officiell stämpel kan ha påverkat valet och sena förändringar i regelverket kring rösträkningen tog bort en viktig skyddsmekanism, sade Preda.

Erdogan svarade att myndigheterna varken sett, hört eller känner till några av de överträdelser observatörerna ska skriva om i sina ”politiskt motiverade rapporter”.

– Vet er plats, sade han med adress till observatörerna.

Enligt Vita huset diskuterade Trump och Erdogan en rad ämnen förutom folkomröstning i Turkiet.

TT-Reuters

Så här ser förslaget till ny turkisk grundlag ut

Ersätter dagens parlamentariska styre med ett presidentstyre.

Ger presidenten makt att utnämna ministrar och myndighetschefer.

Ger presidenten befogenhet att utse en majoritet av landets viktigaste domare.

Ger presidenten makt att styra genom dekret på de områden där lagstiftning inte existerar.

Avskaffar premiärministerposten och ger presidenten möjlighet att utse en eller flera vicepresidenter.

Ger presidenten utökade möjligheter att införa undantagstillstånd.

Utökar antalet parlamentsledamöter från 550 till 600.

Slår fast att parlamentsval ska ske vart femte år (i stället för vart fjärde). Parlamentsval ska ske samtidigt som presidentvalet.

Minskar parlamentets möjligheter att granska och ställa regeringen och presidenten till svars, bland annat genom att kravet på att regeringen ska godkännas av parlamentet avskaffas.

Ger presidenten möjlighet att sitta vid makten i 15 år vilket gör att Erdogan, som tillträdde 2014, kan bli kvar på posten till 2029.

Källor: AFP, al-Jazira och Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet.