Arbetskraftinvandring. GS-facket och dess juridisk ombud, Bo Villner på LO-TCO Rättsskydd, överklagade tingsrättsdomen. Och nu har hovrätten gett  prövningstillstånd. Det handlar om en av de kamerunska arbetarna som hade ett uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare, där man är bunden till en arbetsgivare,  och som bland annat jobbade en hel vintersäsong utan att få någon lön.

Det var i slutet av december som domen kom från Umeå tingsrätt i den uppmärksammade konflikten som började för sex år sedan när bolaget Skogsnicke anlitade skogsarbetare från Kamerun.

De vittnade om att ha börjat arbeta senast vid sjutiden på morgonen och ibland fram till midnatt med att sätta plantor i de västerbottniska skogarna, sju dagar i veckan. Företaget vittnade om andra arbetstider. De anställda hade blivit lovade avtalsenlig lön och villkor. När företaget gick i konkurs fick de inte ut sina pengar.

Några av dem stämde företaget. Eftersom bolaget gått i konkurs försökte man få personen bakom bolaget fälld för bedrägerier. I domen fick sex av sju rätt i att de fått för lite pengar. Men eftersom domstolen inte ansåg att det gick att bevisa att skogsentreprenören kunde hållas ansvarig personligen, kunde inga pengar betalas ut till arbetarna.  Tingsrätten medgav dock att rättsläget är oklart.

Nu är det upp till GS-facket om man vill gå hela vägen till hovrätten.