”Efter tre och ett halvt års juridiska förhandlingar i DO, tingsrätten och Arbetsdomstolen har vi i dag beslutat att gå vidare till Europadomstolen.” Det skriver barnmorskans juridiska ombud Ruth Nordström på Facebook efter Arbetsdomstolens dom under gårdagen.

Det blir upp till Europadomstolen att avgöra om fallet får prövas där eller inte. Domstolen har inget med EU att göra. Den tillhör Europarådet och kan döma i fall där individer har kränkts av en stat som skrivit under Europakonventionen för mänskliga rättigheter, vilket Sverige har. Den som vinner i domstolen kan få skadestånd. Men domstolen är ingen överinstans, de svenska domarna kommer fortfarande att gälla. Däremot ska en dom från Europadomstolen ”beaktas” i den svenska rättsordningen.