Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson:
”Inga av besluten som fattats handlar om att jobben ska bli fler så att arbetsmarknaden blir mer rättvis för fler. Tvärtom vill man slopa allmän visstid som är en viktig bro in på arbetsmarknaden för nyanlända – i en tid då tudelningen på arbetsmarknaden ökar. Vi Moderater tänker halvera jobbklyftan mellan invandrare och svenskfödda till 2025.”

LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin:

Fredrik Malm, riksdagsledamot (L):

Kommunals ordförande Tobias Baudin:

David Eklind Kloo, politisk samordnare på Handels:

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S):

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S):

TCO:s ordförande Eva Nordmark:

 

 

 

Anders Fredriksson, ombudsman på IF Metalls kommunikationsenhet:

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen: